Tin tức/(Trường Tiểu học An Mỹ)/Danh sách giáo viên /
Ban Giám hiệu
STT Họ và tên Ngày-Tháng-Năm sinh Trình độ chuyên môn Công việc được giao
1 Trần Thị Kim Phương 05/02/1962 CĐTH Hiệu trưởng
2 Nguyễn Thị Mẫn 30/11/1964 CĐTH Phó hiệu trưởng

 

Tác giả: thanmy

Xem thêm

Học sinh chào mừng ĐHĐB cháu ngoan bác hồ
  • Ba công khai
  • Thông báo
Website Đơn vị