Tin tức/(Trường Tiểu học An Mỹ)/Danh sách giáo viên /
Nhân viên
STT Họ và Tên Ngày-Tháng-Năm sinh Trình độ chuyên môn Công việc được giao
1 Phạm Thị Thu 04/10/1963 THKT Văn phòng
2 Lã Thu Hường 19/10/1979 ĐHKToán Kế toán
3 Nguyễn Thị Thủy 27/04/1976 CĐNN Y tế văn phòng
4 Đỗ Thị Thu Hằng 20/6/1983 Đại học Luật Thủ quỹ, thư viện, văn phòng

 

Tác giả: thanmy

Xem thêm

Học sinh chào mừng ĐHĐB cháu ngoan bác hồ
  • Ba công khai
  • Thông báo
Website Đơn vị