Năm học:  
Kỳ:  
Mã học sinh:  
Mã xác nhận:  
Đổi mã khác
 
niem vui ngay khai giang
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường