Tin tức/(Trường Tiểu học An Đổ)/Tin tức - Sự kiện/
Thư viện

Học sinh tham gia sắp xếp tủ sách thư viện

Học sinh tham khảo tài liệu phục vụ học tập

Các bạn nhỏ trong phòng đọc học sinh

 

Tác giả: thtieudong
niem vui ngay khai giang
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường