Tổ chức

Phòng ban trực thuộc

  • Ban giam hiệu

  • Địa chỉ: Thôn 4 - An Ninh - Bình Lục
  • Email: thanninh@hanam.edu.vn
  • Điện thoại: 03513724218
TT Thông tin
1
Họ tên: Nguyễn Thanh Bình Không có ảnh
Vị trí: Hiệu trưởng
Email: thanninh@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0948437869
niem vui ngay khai giang
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường