tin tức-sự kiện

Đại Hội Liên Đội

Đại Hội Liên Đội Trường Tiểu Học Bạch Thượng

Năm học 2016 - 2017

Mở đầu chương trình là một số tiết mục văn nghệ chào mừng đại hội

Sau phần văn nghệ là phần nghi lễ chào cờ

Đưa dự kiến đoàn chủ tịch ở phiên trù bị

Đoàn chủ tịch lên làm việc

 Liên đội phó thay mặt BCH Liên đội lên trình bày dự thảo báo cáo kết quả công tác Đội nhiềm kỳ 2015 - 2016 và chương trình hoạt động của Liên đội nhiệm kỳ 2016 - 2017.

Tiếp theo bầu BCH Liên đội nhiệm kỳ 2016-2017

BCH Liên đội mới ra mắt

Đại biểu cấp trên phát biểu và tặng hoa

Chị Tổng phụ trách giao nhiệm vụ cho ban chỉ huy Liên đội mới

Tác giả: TH Bach Thượng

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường