tin tức-sự kiện

Kiểm tra cuối HKI năm học 2015 - 2016

Trong hai ngày 07,08/01/2016 nhà trường đã tiến hành tổ chức cho tất cả các em học sinh từ khối 1 đến khối 5 kiểm tra chất lượng cuối Học kỳ I năm học 2015 - 2016 thật nghiêm túc và đúng theo quy định.

Ngày 07/01/2016 tổ chức kiểm tra khối 1, khối 2 và khối 3.

Ngày 08/01/2016 tổ chức kiểm tra khối 4, khối 5.

 

 

Tác giả: Bạch Thượng

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường