tin tức-sự kiện

TRƯỜNG TH BẠCH THƯỢNG HỌC THÔNG TƯ 22 THEO CỤM

HỌC THÔNG T Ư 22 

I. Bầu chủ tịch hội đồng tự quản

II. Chủ tịch hội đồng tự quản lên làm việc

- Chủ tịch HĐTQ điều hành lớp bầu các nhóm trưởng

- Chủ tịch HĐTQ nêu các câu hỏi thảo luận:

1. Nghiên cứu văn bản hợp nhất số 03/VBHN - BGDĐT đánh giá học sinh tiểu học.

2. Thảo luận sự khác biệt của TT 30/2014 và TT22/2016

3. Đánh giá học sinh tiểu học theo TT22 có gì thuận lợi, khó khăn?

- Sau thảo luận các nhóm trưởng lên trình bày trả lời các câu hỏi.

III. Kết luận.

Một số hình ảnh của buổi học tập thông tư 22

 

 

Tác giả: thbachthuong

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường