tin tức-sự kiện

Khai mạc học tập cộng đồng xã Bạch Thượng

Diễn văn khai mạc Học tập cộng đồng xã Bạch Thượng

DIỄN VĂN KHAI GIẢNG CỦA GIÁM ĐỐC

TRUNG TÂM HTCĐ XÃ BẠCH THƯỢNG TẠI LỄ KHAI MẠC

TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2016

VÀ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2016 - 2017

 

- Kính thưa các vị đại biểu khách!

- Kính thưa các đồng chí học viên, các em học sinh về dự lễ khai mạc

          Thực hiện Công văn số 1119 ngày 01/8/2016 của Sở GD&ĐT Hà Nam, công văn số 471/UBND - GD&ĐT  ngày 06/9/2016 của UBND huyện Duy Tiên về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016.

          Hôm nay, ngày 01/10/2016, Trung tâm học tập cộng đồng xã Bạch Thượng long trọng tổ chức Lễ khai mạc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016 với chủ đề: "Phát triển văn hóa đọc trong kỷ nguyên số" và khai giảng  năm học 2016 - 2017 TTHTCĐ xã Bạch Thượng.

          Thay mặt lãnh đạo xã và Ban Giám đốc Trung tâm HTCĐ xã Bạch Thượng tôi xin trân trọng gửi tới các vị đại biểu khách, các đồng chí học viên và các em học sinh lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc, chúc buổi lễ thành công tốt đẹp.

- Kính thưa các vị đại biểu khách!

- Kính thưa các đồng chí học viên, các em học sinh về dự lễ khai mạc!

          Năm học 2015 - 2016, bám sát các nội dung hoạt động của Trung tâm HTCĐ theo các văn bản chỉ đạo của Bộ giáo dục và Đào tạo, Sở GD&ĐT Hà Nam, UBND huyện Duy Tiên, hướng dẫn của Phòng GD&ĐT huyện và sự lãnh đạo của cấp uỷ, chính quyền địa phương, sự phối hợp của các ban ngành, đoàn thể, Trung tâm HTCĐ xã Bạch Thượng đã xây dựng chương trình, kế hoạch, nội dung học tập cụ thể, bám sát tình hình địa phương. Trong năm học, trung tâm đã mở lớp chuyên đề về bồi dưỡng kiến thức về chính sách pháp luật, kiến thức khoa học kỹ thuật sản xuất, bảo vệ sức khoẻ, môi trường văn hoá xã hội...., các lớp dạy nghề ngắn hạn như: trồng nấm, may công nghiệp, nuôi lợn trên nền đệm lót sinh học… tại trung tâm học tập cộng đồng xã và các nhà văn hoá thôn, với nhiều lượt học viên tham gia. Chất lượng các lớp học đạt hiệu quả cao, phần lớn học viên đã biết vận dụng những kiến thức được truyền đạt vào cuộc sống.

          Trung tâm học tập cộng đồng đã góp phần nâng cao dân trí, nâng cao kiến thức kỹ năng sống, kiến thức khoa học kỹ thuật cho học viên, từ đó đã có tác động tích cực đến tình hình phát triển kinh tế, văn hoá xã hội của địa phương, đến nay, tiêu chí xây dựng nông thôn mới - là một trong những đơn vị xã có số tiêu chí xây dựng nông thôn mới cao của huyện. Ngoài thực hiện tốt các nội dung hoạt động, trung tâm đã phối hợp với ban văn hoá, tư pháp, đài truyền thanh, Hội khuyến học đẩy mạnh tuyên truyền về chính sách pháp luật, những gương điển hình của xã về tham gia học tập cộng đồng tiếp thu kiến thức để đưa vào cuộc sống. ,

          Kết thúc năm học 2015 - 2016, ngành học GDTX xã đã được nhiều thành tích đáng khích lệ.

          Tại diễn đàn buổi lễ hôm nay, tôi xin trân trọng đề nghị các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu khách và toàn thể hội nghị hãy nổ một tràng pháo tay thật lớn để biểu dương, chúc mừng những kết quả đạt được trong hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng và ngành học GDTX xã Bạch Thượng năm học vừa qua.

- Kính thưa các vị đại biểu khách!

- Kính thưa các đồng chí học viên, các em học sinh về dự lễ khai mạc!

          Phát huy kết quả đạt được trong năm học vừa qua, bước sang năm học 2016 - 2017, Trung tâm học tập cộng đồng xã sẽ tiếp tục bám sát kế hoạch, chương trình năm học đã đặt ra, đổi mới nội dung, hình thức giảng dạy, căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương từ đó có những chương trình giảng dạy phù hợp. Mỗi cán bộ, đảng viên phải tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong các phong trào học tập để toàn thể dân hưởng ứng làm theo, cùng học tập tích cực; Các bài giảng phải gắn với tình hình phát triển của địa phương - nhất là chương trình xây dựng nông thôn mới. Trong năm học 2016 - 2017, Trung tâm học tập cộng đồng xã phấn đấu tiếp tục mở các lớp học, trong đó có 2/3 số lớp chuyển giao kiến thức, chính sách pháp luật , khoa học kỹ thuật, xây dựng nông thôn mới; 1/3 số lớp còn lại kết hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức các hoạt động thông tin thời sự, giáo dục truyền thống; Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tham mưu, đề xuất với cấp uỷ, chính quyền địa phương đưa ra những chương trình bồi dưỡng phù hợp; Làm tốt công tác tuyên truyền, động viên học viên ra lớp; Thực hiện tốt công tác kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động, biểu dương những điển hình tiên tiến trong học tập, trú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý và điều hành hoạt động của trung tâm. Chủ động phối hợp chặt chẽ với Hội Khuyến học xã, các Ban ngành có liên quan triển khai thực hiện đánh giá, công nhận "Gia đình học tập", "Dòng họ học tập", "Cộng đồng học tập" và "Đơn vị học tập". Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho việc đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập cấp xã" theo Thông tư số 44/2014/TT-BGDĐT ngày 12/12/2014 của Bộ GD&ĐT quy định về đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập cấp xã".

          Xây dựng xã hội học tập gắn với việc học tập suốt đời cho mọi người là một xu thế mới trong quá trình phát triển của nhân loại; nhất là trong kỷ nguyên kinh tế tri thức với hội nhập, toàn cầu hoá. Đó cũng chính là cơ sở để phát triển kinh tế, khoa học công nghệ và con người trong thời đại mới.

          Tuần lễ Hưởng ứng học tập suốt đời là dịp tiếp tục tôn vinh, gìn giữ và phát huy truyền thống hiếu học quý báu của dân tộc Việt Nam. Việc tổ chức Tuần lễ Hưởng ứng học tập suốt đời là một hình thức tuyên truyền nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập; là cơ hội để các địa phương chia sẻ nghiên cứu về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập.

          Hưởng ứng phát động Tuần lễ học tập suốt đời năm 2016 với chủ đề: Phát triển văn hóa đọc trong kỷ nguyên số. Với vai trò là người đại diện Trung tâm HTCĐ xã Bạch Thượng, là cơ sở cung cấp cơ hội học tập suốt đời cho mọi người trên địa bàn xã, tôi xin nhiệt liệt hưởng ứng Lễ phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016 với các nhiệm vụ cụ thể như sau:

          1. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án “Xây dựng XHHT giai đoạn 2012 - 2020” và Đề án “Xóa mù chữ đến năm 2020” trên địa bàn xã. Nghiên cứu các giải pháp và thực hiện hiệu quả công tác xoá mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ, củng cố chất lượng phổ cập giáo dục; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức nhằm mở rộng hiểu biết, nâng cao nhận thức và cải thiện chất lượng cuộc sống của nhân dân trong cộng đồng; phối hợp triển khai các chương trình khuyến công, khuyến nông, và các dự án, chương trình tại địa phương.

          2. Tổ chức các chuyên đề tư vấn, tập huấn  các kỹ năng tìm kiếm, khai thác và sử dụng thông tin trên mạng internet một cách hữu ích, an toàn; tổ chức giới thiệu về sách và các tài liệu điện tử hữu ích trên các trang thông tin mạng và trang quản lý thông tin về trung tâm học tập cộng đồng.

          3. Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, đọc sách báo, tư vấn khuyến học, giáo dục cho con em nhân dân địa phương, phòng chống tệ nạn xã hội. Nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, học sinh, người dân trong cộng đồng về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức, kĩ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người, hình thành thói quen đọc sách thường xuyên của mỗi người.

          4. Điều tra nhu cầu học tập của cộng đồng, xây dựng nội dung và hình thức học tập phù hợp với điều kiện cụ thể của từng nhóm đối tượng. Tạo ra những cơ hội học tập cho mọi người dân trong cộng đồng để nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và phát triển nguồn nhân lực cộng đồng. Đồng thời nhằm thỏa mãn nhu cầu học tập rất đa dạng của người dân trong cộng đồng xã như tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, các lớp dạy nghề ngắn hạn, các lớp chuyên đề, các buổi nói chuyện, thảo luận, trao đổi kinh nghiệm về các chủ đề khác nhau như: sản xuất, sức khỏe dinh dưỡng, pháp luật, chủ trương đường lối của Ðảng và Nhà nước… để nâng cao trình độ dân trí, hiểu biết thêm về chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước bên cạnh đào tạo nghề cho nhân dân trong xã, cải thiện chất lượng cuộc sống ổn định về đời sống kinh tế ở địa phương.       

          5. Đa dạng hóa các hình thức học tập với thời gian linh hoạt, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả đối tượng có hoàn cảnh khó khăn được học tập; tiếp tục cải tiến phương thức hoạt động, hình thức tổ chức nhằm thu hút cộng đồng tham gia học tập theo các chương trình hành dụng, phổ biến kiến thức… Đồng thời, kết hợp giáo dục nhà trường, giáo dục gia đình và giáo dục xã hội, tạo nên một môi trường giáo dục lành mạnh ở mọi nơi, trong từng cộng đồng, từng tập thể.

          6. Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh các hoạt động của Trung tâm HTCĐ xã Bạch Thượng một cách thiết thực và hiệu quả, đáp ứng nhu cầu học tập của các tầng  lớp nhân dân trong xã, xứng đáng là một điểm sáng trong việc hưởng ứng học tập suốt đời và phong trào xây dựng xã hội học tập của huyện Duy Tiên.

          Cuối cùng, một lần nữa tôi xin kính chúc các vị đại biểu về dự lễ mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc buổi lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016 và khai giảng năm học 2016 - 2017 Trung tâm HTCĐ xã Bạch Thượng thành công rực rỡ.

Tôi xin trân trọng cảm ơn !

Một số hình ảnh khai mạc lớp học tập cộng đồng xã Bạch Thượng

Tác giả: thbachthuong

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường