tin tức-sự kiện

Phong trào ra quân tổng vệ sinh môi trường

Để tiếp tục phong trào ra quân tổng vệ sinh môi trường trên tạo cảnh quan môi trường Xanh - Sạch  - Đẹp, hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018 với chủ đề: “Quản lý rác thải vì môi trường nông thôn bền vững”. Ngày 29/09/2018 Thầy và trò trường tiểu học Bạch Thượng hưởng ứng làm sạch môi trường, cảnh quan khu vực trong và ngoài nhà trường.

Dưới đây là một số hình ảnh của hoạt động:

 

Tác giả: Trường Tiểu học Bạch Thượng

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường