Thông báo

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 1

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ BẮC LÝ

Về việc tuyển sinh các cháu 6 tuổi (sinh năm 2011) vào học lớp 1 năm học 2017-2018

Kính gửi:Các bậc phụ huynh có các cháu 6 tuổi (sinh năm 2011) trong toàn xã.

Thực hiện kế hoạch số 445/KH-GDĐT-GDTH ngày 17 tháng 6 năm 2017về việc tuyển sinh lớp 1 năm học 2017-2018đối với cấp Tiểu học. Trường Tiểu học Bắc Lýtiến hành công tác tuyển sinh các cháu 6 tuổi (sinh năm 2011) vào học lớp 1 năm học 2017- 2018cụ thể như sau:

1. Thời gian:Từ 7 giờ 30 phút sáng ngày 06 tháng 07 năm 2017.

2. Địa điểm: Tại trường Tiểu học Bắc Lý.

3. Kế hoạch thực hiện:

a. Yêu cầu mỗi học sinh tham gia dự tuyển phải có 01 túi hồ sơ gồm:

- Đơn xin vào học lớp 1 do cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ đứng tên (theo mẫu quy định chung)

- 02 Giấy khai sinh bản chính phô tô công chứng.

- Giấy chứng nhận Hoàn thành chương trình Mầm non 5 tuổi.

b. Phụ huynh đưa học sinh đến đúng địa điểm và thời gian để tham gia dự tuyển.

Trên đây là thông báo tuyển sinh của trường Tiểu học Bắc Lýgửi tới các bậc phụ huynh có các cháu 6 tuổi (sinh năm 2011) vào học lớp 1 năm học 2017- 2018trong toàn xã.

Xin chân thành cảm ơn!

Bắc Lý, ngày 03 tháng 07 năm 2017

HIỆU TRƯỞNG

Tải về

Xem thêm...
Đoản xuân ca -Mừng Đảng mừng xuân Bính tuất
Clip khai giang năm học mới
Tiết mục văn nghệ chào mừng 20 - 11
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường