Thông báo

LỊCH COI CHẤM THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017-2018

LỊCH COI CHẤM THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017-2018
* Ngày 11/1/2018:
- Sáng: Toán + TV khối 1, 2
- ChiềuToán + TV khối 3
* Ngày 12/1/2018:
- Sáng: Toán + TV khối 4
- ChiềuToán + TV khối 5
* Ngày 13/1/2018: Toàn trường chấm bài.
* Ngày 15/1/2018: Kiểm tra môn Tiếng Anh 3
* Ngày 16/1/2018: Kiểm tra môn Tiếng Anh 4
* Ngày 17/1/2018: Kiểm tra môn Tiếng Anh 5
* Ngày 18/1/2018: chấm bài.
* Ngày 19/1/2018: Nộp báo cáo về Phòng giáo dục.
Trên đây là lịch coi chấm thi hết học kì I năm học 2017 - 2018 đề nghị các đồng chí theo dõi và thực hiện nghiêm túc.

Tải về

Xem thêm...
Múa Em dắt trâu ra đồng
Em Yêu trường em
Đoản xuân ca -Mừng Đảng mừng xuân Bính tuất
Tinh thay
Niềm vui ngày khai trường