tin tức-sự kiện

HÔỊ NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2015 - 2016

 Sáng ngày 10/10/2015 tại trường Tiểu học Bắc Lý đã diễn ra Hội nghị CBVC năm học 2015 – 2016 nhằm phát huy quyền làm chủ thực sự và năng lực sáng tạo của cán bộ, giáo viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của nhà trường.

Về dự với Hội nghị có  các ông bà Trưởng, phó ban đại diện cha mẹ học sinh; Cùng toàn thể đội ngũ cán bộ công nhân viên chức trong trường.

 Hội nghị đã bầu được ra đoàn chủ tịch gồm 3 đồng chí:

  •          Đ/c Ngô Sỹ Khánh – Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng.
  •          Đ/c Trương Quốc Tuấn -  Phó Hiệu trưởng –Chủ tịch công đoàn
  •          Đ/c Phạm Thị Huyền – Tổ trưởng chuyên môn tổ 4 + 5

Và  đoàn thư kí gồm 2 đồng chí:

  •          Đ/c Cao Thi Hải Yến – Ghi biên bản
  •          Đ/c Nguyễn Thị Hạnh Mỹ – Ghi nghị quyết hội nghị

Hội nghị đã được nghe đồng chí Ngô Sỹ Khánh – Hiệu trưởng nhà trường trình bày báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết hội nghị cán bộ công chức, viên chức của nhà trường trong năm học 2014 - 2015, phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 - 2016. Xây dựng, bổ sung các quy chế hoạt động nội bộ.

Cũng tại đây Chủ tịch công đoàn đã báo cáo tổng hợp các kiến nghị, đề xuất của hội nghị cấp tổ; tập hợp đăng kí các danh hiệu thi đua cá nhân từ hội nghị tổ năm học 2015 – 2016.

Đồng chí Trương Thị Bình – Trưởng ban thanh tra nhân dân báo cáo kết quả hoạt động thanh tra năm học 2014 – 2015, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm học 2015 – 2016.

Qua các ý kiến thảo luận, bổ sung của các đồng chí cán bộ giáo viên nhà trường đồng chí Lương Thị Lan Anh – Hiệu trưởng nhà trường đã lên giải trình và tiếp thu ý kiến từ các bộ phận tại Hội nghị; Đồng chí Trương Quốc Tuấn  - chủ tịch công đoàn lên tiếp thu và giải đáp các ý kiến thuộc lĩnh vực công đoàn. Điều hành biểu quyết các chỉ tiêu thi đua năm học 2015 – 2016 và được sự nhất trí của 100% cán bộ công nhân viên nhà trường.

Hội nghị kết thúc tốt đẹp sau nửa ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương. Toàn thể cán bộ công nhân viên cũng như học sinh nhà trường xin hứa sẽ quyết tâm thi đua dạy tốt, học tốt, giữ vững những thành tích mà nhà trường đã đạt được trong những năm học qua.

 Sáng ngày 10/10/2015 tại trường Tiểu học Bắc Lý đã diễn ra Hội nghị CBVC năm học 2015 – 2016 nhằm phát huy quyền làm chủ thực sự và năng lực sáng tạo của cán bộ, giáo viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của nhà trường.

Về dự với Hội nghị có  các ông bà Trưởng, phó ban đại diện cha mẹ học sinh; Cùng toàn thể đội ngũ cán bộ công nhân viên chức trong trường.

 Hội nghị đã bầu được ra đoàn chủ tịch gồm 3 đồng chí:

  •          Đ/c Ngô Sỹ Khánh – Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng.
  •          Đ/c Trương Quốc Tuấn -  Phó Hiệu trưởng –Chủ tịch công đoàn
  •          Đ/c Phạm Thị Huyền – Tổ trưởng chuyên môn tổ 4 + 5

Và  đoàn thư kí gồm 2 đồng chí:

  •          Đ/c Cao Thi Hải Yến – Ghi biên bản
  •          Đ/c Nguyễn Thị Hạnh Mỹ – Ghi nghị quyết hội nghị

Hội nghị đã được nghe đồng chí Ngô Sỹ Khánh – Hiệu trưởng nhà trường trình bày báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết hội nghị cán bộ công chức, viên chức của nhà trường trong năm học 2014 - 2015, phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 - 2016. Xây dựng, bổ sung các quy chế hoạt động nội bộ.

  Đ/c Ngô Sỹ Khánh - Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường đọc báo cáo tổng kết

Cũng tại đây Chủ tịch công đoàn đã báo cáo tổng hợp các kiến nghị, đề xuất của hội nghị cấp tổ; tập hợp đăng kí các danh hiệu thi đua cá nhân từ hội nghị tổ năm học 2015 – 2016.

   Đ/c Ngô Sỹ Khánh - HT nhà trường ký giao ước với BCH công đoàn

Qua các ý kiến thảo luận, bổ sung của các đồng chí cán bộ giáo viên nhà trường đồng chí Ngô Sỹ Khánh - Hiệu trưởng nhà trường đã lên giải trình và tiếp thu ý kiến từ các bộ phận tại Hội nghị; Đồng chí Trương Quốc Tuấn  - chủ tịch công đoàn lên tiếp thu và giải đáp các ý kiến thuộc lĩnh vực công đoàn. Điều hành biểu quyết các chỉ tiêu thi đua năm học 2015 – 2016 và được sự nhất trí của 100% cán bộ công nhân viên nhà trường.

Hội nghị kết thúc tốt đẹp sau nửa ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương. Toàn thể cán bộ công nhân viên cũng như học sinh nhà trường xin hứa sẽ quyết tâm thi đua dạy tốt, học tốt, giữ vững những thành tích mà nhà trường đã đạt được trong những năm học qua.

Cũng tại hội nghị nhà trường đã tổ chức lễ chía tay đồng chí Đoàn Thị Huệ về nghỉ hưu và đồng chí Nguyễn Thị Hồng Liên chuyển tới công tác tại trường mới.

Tác giả: Th Bắc Lý

Xem thêm

Múa Em dắt trâu ra đồng
Em Yêu trường em
Đoản xuân ca -Mừng Đảng mừng xuân Bính tuất
Tinh thay
Niềm vui ngày khai trường