tin tức-sự kiện

TH Bắc LýPhổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016 - 2017

      Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng GD-ĐT Lý Nhân  về việc triển khai công tác phối hợp phổ  biến, giáo dục pháp luật của ngành GD&ĐT. Trường Tiểu học Bắc Lý  triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm mục đích:

   - Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để nâng cao ý thức chấp hành của  công chức, viên chức và học sinh trong nhà trường trong việc cập nhật thông tin, củng cố kiến thức về pháp luật, nhằm giúp cho mọi người nắm vững và nghiêm túc chấp hành pháp luật.
    -Tiếp tục thực hiện “Ngày pháp luật” trong nhà trường xem đây là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng và là trách nhiệm của lãnh đạo, viên chức trong nhà trường đối với việc thực thi pháp luật của công chức, viên chức và học sinh.
    - Nội dung kiến thức pháp luật cung cấp phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ nâng cao trách nhiệm thực hiện chủ trường “ Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo…” .
     - Việc phổ biến pháp luật là một nội dung hoạt động thường xuyên trong các lần họp HĐGD hằng tháng trong nhà trường và trong sinh hoạt Đảng, đoàn thể, Đội TNTP Hồ Chí Minh, sinh hoạt lớp.
    - Tổ chức các hoạt động tuyên truyền với hình thức để lồng ghép việc giáo dục pháp luật với nội dung thiết thực có liên quan đến nhiệm vụ công chức, viên chức và học sinh một cách nhẹ nhàng, ngắn gọn làm cho người nghe không bị nhàm chán.
    - Tăng cường tuyên nhận thức chấp hành quy định an toàn  giao thông; Bảo vệ môi trường; An ninh trật tự, an toàn xã hội; phổ biến lại nội dung Nghị định 27/2012, Nghị định 29/2012, triển khai Nghị định 04/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ...;Thông tư 21 của Bộ GD&ĐT về Ban hành quy định hạng viên chức nghề nghiệp GVTH và Nghị định 56/2015/NĐCP về đánh giá xếp loại viên chức.
    - Đối với học sinh, yêu cầu tổng phụ trách đội và mỗi giáo viên bên cạnh những hoạt động ngoại khoá cần lồng ghép vào các bộ môn thích hợp như đạo đức, ATGT, lịch sử…; bằng các hoạt động thiết thực nhằm khơi dậy ý thức, hiểu biết về nhiệm vụ học sinh, nội quy nhà trường, các quy định về ATGT,... Từ đó tự giác chấp hành pháp luật.
    - Các văn bản pháp luật mới ban hành theo chỉ đạo của ngành và địa phương; các văn bản đã triển khai nhưng nội dung có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền và nghĩa vụ, các văn bản quy định về chế độ chính sách đối với nhà giáo, công chức, viên chức và học sinh nhà trường, trong đó tập trung tuyên truyền Thông tư 30/2014 của Bộ GD&ĐT về Ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học, các văn bản chỉ đạo của các cấp về nhân rộng mô hình trường học mới ( VNEN), công tác tăng cường an ninh trật tự trong tình hình hình mới theo tinh thần Chỉ thị 46 của Trung ương,  tuyên truyền một số nội dung cơ bản của pháp luật liên quan đến bầu cử Quốc Hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
- Triển khai lại một số  nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật đã được học tập hoặc đã triển khai trong nhà trường có nội dung liên quan đến nghiệp vụ chuyên môn; nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua,... để công chức, viên chức mới về trường công tác biết đồng thời nâng cao nhận thức cho công chức, viên chức đã được tiếp cận.
- Phổ biến  quy chế, nội quy của nhà trường để phát huy tối đa vai trò tự giác thực hiện của công chức, viên chức và vai trò giám sát thực hiện của các cá nhân, bộ phận công tác trong nhà trường.
- Trong năm học 2016 -2017 tập trung phổ biến lại một số nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật gồm :
 Luật Giáo dục năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009; Luật xử lý vi phạm hành chính; Bộ Luật Lao động năm 2012; Luật viên chức; Luật khiếu nại, Luật tố cáo; Luật Biển Việt Nam; Luật giao thông đường bộ;Luật hôn nhân và gia đình, Luật bình đẳng giới; Luật phòng chống bạo lực gia đình. Luật người khuyết tật, Luật tổ chức chính phủ; chủ trương của Đảng, nhà nước về dân số, kế hoạch hóa gia đình,…
 Các văn bản dưới luật như :
  Điều lệ trường Tiểu học; Thông tư ban hành đánh chuẩn nghề nghiệp đối với giáo viên, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng; Thông tư số 30/2014 ngày 28/8/2014 của Bộ GD&ĐT về đánh giá học sinh tiểu học; Nghị định Số: 138/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính Phủ về   xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục; Nghị quyết 29 của BCH Trung Ương về Đổi mới căn bản và toàn diện GD&ĐT,... Các văn bản quy định về xây dựng trường chuẩn, kiểm định chất lượng GD,… Nghị định 27 và Nghị định 29/2012 của Chính phủ về xử lý kỷ luật và hợp đồng lao động; Thông tư 21/2015 của Liên Bộ GD&ĐT, Nội vụ về tiêu chuẩn xếp hạng giáo viên tiểu học.
     Hình thức tổ chức
     - Thông qua họp HĐSP, sinh hoạt đoàn thể, tổ chuyên môn hàng tháng để triển khai pháp luật với thời lượng từ 10 đến 30 phút.
     - Tổ chức chuyên đề học tập pháp luật mỗi học kỳ 1 lần.
     - Thông qua hoạt động ngoại khóa, hoạt động tập thể, đố vui để học, thi tìm hiểu, nói chuyện dưới cờ,... để tuyên truyền trong học sinh.
     - Tiếp tục xây dựng tủ sách pháp luật tại thư viện những văn bản mới ban hành,...
     - Tăng cường đưa tin bài và các luật mới ban hành lên trang Website của trường để viên chức tham khảo.
     - Vận động, kiểm tra việc tích cực học tập chính trị pháp luật trong thời gian hè do cấp huyện tổ chức.     
     - Công khai bằng biểu bảng tại văn phòng, cổng trường ( đối với nội dung liên quan đến PHHS) để mọi người biết thông tin. 
     - Vận động viên chức viết sáng kiến về hiệu quả của công tác phổ biến pháp luật và mục tiêu giáo dục nhân cách.
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
     - Nhân viên văn thư tham mưu cho hiệu trưởng nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật và kế hoạch triển khai hàng tháng; xác lập báo cáo định kỳ theo quy định.
     - Hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng trực tiếp triển khai tại cuộc họp HĐSP hàng tháng.
    - Tổ trưởng chuyên môn triển khai trong sinh hoạt chuyên môn, Ban chấp hành công đoàn triển khai trong sinh hoạt công đoàn; Giáo viên dạy môn Đạo đức cần đổi mới phương pháp, hình thức dạy học để nâng cao chất lượng giáo dục kỹ năng sống theo quy định hành vi đạo đức.
    - BCH chi đoàn triển khai trong chi đoàn; TPT đội triển khai trong học sinh trong giờ chào cờ và các lần sinh hoạt dưới cờ.
     - Nhân viên kế toán và thư viện phối hợp lập kế hoạch trang bị và quản lý tủ sách pháp luật trong nhà trường. Nguồn kinh phí chi cho công tác tuyên truyền và trang bị được trích từ ngân sách hàng năm.
     - Các tổ chuyên môn phối hợp tổ công đoàn thực hiện việc tuyên truyền vận động thành viên chấp hành tốt các nội dung văn bản đã triển khai.
     - Ban thanh tra nhân dân trường học phối hợp kiểm tra giám sát việc chấp hành pháp luật và nghị quyết hội nghị viên chức hằng năm.
     - Việc chấp hành nội dung  pháp luật được xem xét để đánh giá xếp loại thi đua đối với công chức, viên chức hằng năm.
 

Tác giả: TH Bắc Lý

Xem thêm

Múa Em dắt trâu ra đồng
Em Yêu trường em
Đoản xuân ca -Mừng Đảng mừng xuân Bính tuất
Tinh thay
Niềm vui ngày khai trường