tin tức-sự kiện

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 1
THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 1

 

      THÔNG BÁO TUYỂN SINH

CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ BẮC LÝ

Về việc tuyển sinh các cháu 6 tuổi (sinh năm 2012) vào học lớp 1 năm học 2018 - 2019

         Kính gửi: Các bậc phụ huynh có các cháu 6 tuổi (sinh năm 2012) trong toàn xã.

          Thực hiện kế hoạch số 539/KH-GDĐT-GDTH ngày 02 tháng 07 năm 2018 về việc tuyển sinh lớp 1 năm học 2018-2019 đối với cấp Tiểu học. Trường Tiểu học Bắc Lý tiến hành công tác tuyển sinh các cháu 6 tuổi (sinh năm 2012) vào học lớp 1 năm học 2018 - 2019 cụ thể như sau:

1. Thời gian: Từ 7 giờ 30 phút sáng ngày 23 tháng 07 năm 2017.

2. Địa điểm: Tại trường Tiểu học Bắc Lý.

3. Kế hoạch thực hiện:

a. Yêu cầu mỗi học sinh tham gia dự tuyển phải có 01 túi hồ sơ gồm:

          - Đơn xin vào học lớp 1 do cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ đứng tên (theo mẫu quy định chung)

          - 02 Giấy khai sinh bản chính phô tô công chứng.

          - Giấy chứng nhận Hoàn thành chương trình Mầm non 5 tuổi.

b. Phụ huynh đưa học sinh đến đúng địa điểm và thời gian để tham gia dự tuyển.

          Trên đây là thông báo tuyển sinh của trường Tiểu học Bắc Lý gửi tới các bậc phụ huynh có các cháu 6 tuổi (sinh năm 2012) vào học lớp 1 năm học 2018 - 2019 trong toàn xã.

                                                                   Xin chân thành cảm ơn!

                                                            Bắc Lý, ngày 03 tháng 07 năm 2018

                                                                               HIỆU TRƯỞNG

Tác giả: TH Bắc Lý

Xem thêm

Múa Em dắt trâu ra đồng
Em Yêu trường em
Đoản xuân ca -Mừng Đảng mừng xuân Bính tuất
Tinh thay
Niềm vui ngày khai trường