tin tức-sự kiện

Sinh hoạt chuyên môn liên trường năm học 2018 - 2019

            Thực hiện kế hoạch số 874/KH-PDGĐT-GDTH về tổ chức sinh hoạt chuyên môn liên trường năm học 2018-2019, vào ngày 13 -10 buổi sinh hoạt chuyên môn liên trường đầu tiên của cụm  được tổ chức tại trường Tiểu học Bắc Lý.

            Buổi sinh hoạt chuyên môn có sự tham gia của các cán bộ quản lý, giáo viên của các trường tiểu học Bắc Lý, tiểu học Đạo Lý, tiểu học Chân Lý, tiểu học Nguyên Lý, tiểu học Công Lý, tiểu học Văn Lý, tiểu học Chính Lý, tiểu học Hợp Lý.

              Nội dung của buổi sinh hoạt chuyên môn: phương pháp tổ chức lớp học, việc điều chỉnh tài liệu hướng dẫn học, sử dụng công cụ hỗ trợ học tập, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, tổ chức quản lý lớp học, dạy học theo định hướng phát triển năng lực trong mô hình trường học mới với các môn Toán, Tiếng việt, Khoa học, Tự nhiên xã hội, Âm nhạc, Thể dục, Mĩ Thuật.

             

Tác giả: TH Bắc Lý

Xem thêm

Múa Em dắt trâu ra đồng
Em Yêu trường em
Đoản xuân ca -Mừng Đảng mừng xuân Bính tuất
Tinh thay
Niềm vui ngày khai trường