tin tức-sự kiện

TH Bắc Lý tập huấn môn giáo dục lối sống và môn Tiếng Việt lớp 1 – CGD

Thực hiện công văn hướng dẫn của Phòng giáo dục và Đào tạo huyện Lý Nhân về việc triển khai tập huấn môn giáo dục lối sống và môn Tiếng Việt lớp 1 – CGD. Trường Tiểu học Bắc Lý đẫ triển khai cụ thể như sau:

Ngày 15/09/2018 nhà trường đã tổ chức cho 100% CB, GV toàn trường tham tập huấn môn Tiếng Việt lớp 1 – CGD. Để giúp CB, GV nắm bắt những điểm mới cần điều chỉnh trong Sách giáo khoa và sách Thiết kế của môn Tiếng Việt 1- CGD

Tác giả: TH Bắc Lý

Xem thêm

Múa Em dắt trâu ra đồng
Em Yêu trường em
Đoản xuân ca -Mừng Đảng mừng xuân Bính tuất
Tinh thay
Niềm vui ngày khai trường