tin tức-sự kiện

Mẫu đơn xin nhập học vào học lớp 1 năm học 2017-2018
Mẫu đơn xin nhập học vào học lớp 1 năm học 2017-2018, 


Kính gửi:     Toàn thể cán bộ, giáo viên và phụ huynh xã Bắc Lý,

trường tiểu học Bắc Lý xin  kính gửi mẫu đơn xin nhập học vào lớp 1, năm học 2017-2018.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 ĐƠN XIN VÀO HỌC LỚP 1

Năm học 2017-2018

 

Kính gửi: Hiệu trưởng trường tiểu học ...................................................................

 

Tôi tên là: .................................................................................................................

Phụ huynh em: ..................................................................... Nam (nữ)....................

Sinh ngày: ................................................................................................................

Nơi sinh:....................................................................................................................

Hiện thường trú tại ........................................................................................           

Họ và tên cha: .........................................................................................................

Nghề nghiệp: ...........................................................................................................

Nơi công tác:  .........................................................................................................

Điện thoại để liên lạc:  .............................................................................................

Họ và tên mẹ: ..........................................................................................................

Nghề nghiệp: ..................................................................................................

Nơi công tác: ...................................................................................................

Điện thoại để liên lạc: .............................................................................................

     Tôi xin cho con (cháu) tôi được vào học lớp 1 tại trường năm học 2017-2018.

     Tôi xin thực hiện đầy đủ các quy định của nhà trường.

                                                                                                                 Bắc Lý , ngày     tháng     năm 2017                                                                                                                                                    Ký tên

 

  

Hồ sơ đính kèm:

- Giấy khai sinh hợp lệ;

- Phô tô hộ khẩu (mang theo bản chính để đối chiếu).

Tác giả: TH Bắc Lý

Xem thêm

Múa Em dắt trâu ra đồng
Em Yêu trường em
Đoản xuân ca -Mừng Đảng mừng xuân Bính tuất
Tinh thay
Niềm vui ngày khai trường