tin tức-sự kiện

KẾ HOẠCH SINH HOẠT CHUYÊN MÔN LIÊN TRƯỜNG 2017-2018

- Nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ quản lí trong chỉ đạo chuyên môn,
nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng sư phạm cho giáo viên trong hoạt động
dạy học, kịp thời tháo gỡ những khó khăn về đổi mới phương pháp dạy học và các
hoạt động đánh giá học sinh,... cho giáo viên; tạo cơ hội để mỗi cán bộ, giáo viên
được giao lưu, học hỏi lẫn nhau và phát huy khả năng sáng tạo, đóng góp kinh
nghiệm của mình trong việc nâng cao chất lượng giáo dục.
      - Các buổi sinh hoạt chuyên môn phải được đổi mới và tổ chức nghiêm túc,
có hiệu quả thiết thực, tránh hình thức.
      - Hiệu trưởng các trường được chọn đặt địa điểm sinh hoạt chuyên môn cần
chuẩn bị chu đáo các điều kiện để buổi sinh hoạt chuyên môn đạt kết quả cao nhất.

Tác giả: TH Bắc Lý

Xem thêm

Múa Em dắt trâu ra đồng
Em Yêu trường em
Đoản xuân ca -Mừng Đảng mừng xuân Bính tuất
Tinh thay
Niềm vui ngày khai trường