tin tức-sự kiện

Mẫu đơn xin nhập học vào học lớp 1 năm học 2018-2019

Kính gửi: Toàn thể cán bộ, giáo viên và phụ huynh xã Bắc Lý , trường tiểu học xã Bắc Lý xin  kính gửi mẫu đơn xin nhập học vào lớp 1,  năm học 2018-2019.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN VÀO HỌC LỚP 1

Năm học 2018-2019

 

Kính gửi: Hiệu trưởng trường tiểu học ..........................................................

 

Tôi tên là: ......................................................................................................

Phụ huynh em: ............................................................ Nam (nữ).................

Sinh ngày: .....................................................................................................

Nơi sinh:........................................................................................................

Hiện thường trú tại ............................................................................           

Họ và tên cha: ...............................................................................................

Nghề nghiệp: ................................................................................................

Nơi công tác:  ................................................................................................

Điện thoại để liên lạc:  ...................................................................................

Họ và tên mẹ: ................................................................................................

Nghề nghiệp: ...............................................................................................

Nơi công tác: ...............................................................................................

Điện thoại để liên lạc: ....................................................................................

     Tôi xin cho con (cháu) tôi được vào học lớp 1 tại trường năm học 2018-2019.

     Tôi xin thực hiện đầy đủ các quy định của nhà trường.

                                                                                              Bắc Lý, ngày     tháng     năm 2018

                                                                                                                    Ký tên

 

Hồ sơ đính kèm:

- Giấy khai sinh hợp lệ;

- Phô tô hộ khẩu (mang theo bản chính để đối chiếu).

Tác giả: TH Bắc Lý

Xem thêm

Múa Em dắt trâu ra đồng
Em Yêu trường em
Đoản xuân ca -Mừng Đảng mừng xuân Bính tuất
Tinh thay
Niềm vui ngày khai trường