Múa Em dắt trâu ra đồng
Em Yêu trường em
Đoản xuân ca -Mừng Đảng mừng xuân Bính tuất
Tinh thay
Niềm vui ngày khai trường
  

Tổ chức

  • TỔ 1

  • Địa chỉ: Nội Rối - Bắc Lý - Lý Nhân - Hà Nạm
  • Email: c1baoly@hanam.edu.vn
  • Điện thoại: 03513879013
TT Thông tin
1
Họ tên: Trần Thị Thủy
Vị trí: Tổ phó
Email: c1baoly@hanam.edu.vn
Điện thoại: 01686956482
2
Họ tên: Đỗ Thị Tuyến
Vị trí: Giáo viên
Email: c1baoly@hanam.edu.vn
Điện thoại: 03513879013
3
Họ tên: Cao Thị Hải Yến
Vị trí: Giáo viên
Email: vunamtang@gmail.com
Điện thoại: 0972039676
4
Họ tên: Nguyễn Thị Hưng
Vị trí: Giáo viên
Email: nguyenhung010588@gmail.com
Điện thoại: 0982642213
5
Họ tên: Nguyễn Lan Hương
Vị trí: Giáo viên
Email: thuyduong250116@gmail.com
Điện thoại: 0986954302
6
Họ tên: Bùi Thị Hiền
Vị trí: Giáo viên
Email: bhien100984@gmail.com
Điện thoại: 0345333025