Múa Em dắt trâu ra đồng
Em Yêu trường em
Đoản xuân ca -Mừng Đảng mừng xuân Bính tuất
Tinh thay
Niềm vui ngày khai trường
  

Tổ chức

  • TỔ 1

  • Địa chỉ: Nội Rối - Bắc Lý - Lý Nhân - Hà Nạm
  • Email: c1baoly@hanam.edu.vn
  • Điện thoại: 03513879013
TT Thông tin
1
Họ tên: Trần Thị Thủy
Vị trí: Tổ phó
Email: c1baoly@hanam.edu.vn
Điện thoại: 01686956482
2
Họ tên: Đỗ Thị Tuyến
Vị trí: Giáo viên
Email: c1baoly@hanam.edu.vn
Điện thoại: 03513879013
3
Họ tên: Nguyễn Thị Hưng
Vị trí: Giáo viên
Email: nguyenhung010588@gmail.com
Điện thoại: 0982642213
4
Họ tên: Ngô Quốc Đoàn
Vị trí: 7
Email: quocdoan1983@gmail.com
Điện thoại: 0912055522
5
Họ tên: Trương Thị Hồng Điệp
Vị trí: Giáo viên
Email: c1baoly@hanam.edu.vn
Điện thoại: 03513879013