Bạn cần biết

BIÊN BẢN HỌP V/v về việc rà soát, bổ sung và điều chỉnh sau 5 năm thực hiện kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường

V/v về việc rà soát, bổ sung và điều chỉnh sau 5 năm thực hiện kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường

CÔNG KHAI VỀ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC, CƠ SỞ VẬT CHẤT

Trường Tiểu học thị trấn Ba sao công khai về chất lượng giáo dục, cơ sở vật chất, tài chính học kì 1 năm học 2016 - 2017.

KẾ HOẠCH Chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường giai đoạn 2015-2020 Tầm nhìn đến năm 2025

Chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường giai đoạn 2015-2020 Tầm nhìn đến năm 2025

Ba công khai

Thư viện ảnh


  • 2018-04-11

  • 2018-04-11

  • 2018-04-11

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 14

Tổng lượng truy cập: 195120