TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH NGHĨA-BÌNH LỤC

Điểm báo

Công khai Thông tin đội ngũ nhà giáo theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017

Biểu mẫu 08

Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp): Phòng GD-ĐT Lý Nhân.

(Tên cơ sở giáo dục): Trường tiểu học Nguyên Lý


THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường tiểu học, năm học 2017 - 2018

STT

Nội dung

Tổng số

Trình độ đào tạo

Hạng chức danh nghề nghiệp

Chuẩn nghề nghiệp

TS

ThS

ĐH

TC

Dưới TC

Hạng IV

Hạng III

Hạng II

Xuất sắc

Khá

Trung bình

Kém

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên

35 

 

 

 22

 12

1

 

 9

18

 6

12

21

 

 

I

Giáo viên

 

 

 

17 

12 

 1

 

 9

15 

 6

 21

 

 

Trong đó số giáo viên chuyên biệt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Tiếng dân tộc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Ngoại ngữ

 

 

 

 2

 

 

 2

 

 

3

Tin học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Âm nhạc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Mỹ thuật

 

 

 

 

 1

 

 

 

 

 

 

6

Thể dục

 

 

 

 1

 1

 

 

 

 1

 1

 

 

 

II

Cán bộ quản lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Hiệu trưởng

 

 

 

 

 

 

 

 1

 

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

 

 

 

 

 

 

 

 2

 

 

 

 

III

Nhân viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhân viên văn thư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nhân viên kế toán

 

 

 

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Thủ quỹ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Nhân viên thư viện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Nhân viên thiết bị, thí nghiệm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Nhân viên công nghệ thông tin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyên Lý, ngày tháng năm 2018
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)

 

 

Phạm Thị Hường

Tác giả:

Xem thêm

Trường tôi
Bài giảng mẫu (Tiểu học)
Ngày hội đến trường
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội khai trường