TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH NGHĨA-BÌNH LỤC

tin tức-sự kiện

Tập huấn công nghệ thông tin

Về dự lớp tập huấn có lãnh đạo và cán bộ phụ trách CNTT của các trường TH, THCS trong toàn huyện.

Tác giả: TH Bình Nghĩa

Xem thêm

Trường tôi
Bài giảng mẫu (Tiểu học)
Ngày hội đến trường
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội khai trường