TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH NGHĨA-BÌNH LỤC

Tổ chức

  • Địa chỉ: Trường Tiểu học xã Bình Nghĩa- Bình Lục- Hà Nam
  • Email: thabinhnghia@hanam.edu.vn
  • Điện thoại: 03513861718
TT Thông tin
1
Họ tên: Nguyễn Văn Khải
Vị trí: Hiệu trưởng
Email: nvkhai@hanam.edu.vn
Điện thoại: 03513861718
2
Họ tên: Vũ Trọng Tuấn
Vị trí: Phó hiệu trưởng
Email: vttuan@hanam.edu.vn
Điện thoại: 03513861718
3
Họ tên: Nguyễn Văn Tuấn
Vị trí: Phó hiệu trưởng
Email: nvtuan@hanam.edu.vn
Điện thoại: 01235895906
Trường tôi
Bài giảng mẫu (Tiểu học)
Ngày hội đến trường
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội khai trường