Điểm báo

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN NĂM HỌC 2019-2020
PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH XÃ CHÂN LÝ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                             DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN  NĂM HỌC 2019-2020
STT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Năm vào ngành Trình độ chuyên môn Hợp đồng LĐ Nhiệm vụ được giao Nhiệm vụ khác Ghi chú
1 Phạm Thị Hợi  1971 1991 ĐHSP   Phụ trách chung, Tài chính, PT CM tổ 1, PT Phổ cập Bí thư chi bộ   
2 Nguyễn Thị Chúc 1973 1993 ĐHSP   HĐNG LL- PT CM Tổ 4,5 Chủ tịch Công đoàn
P. Bí thư chi bộ
 
3 Trương Thị Khương 1965 1988 CĐSP   Chủ nhiệm lớp 1 C    
4 Trần Thị Bông  1988 2009 ĐHSP   Chủ nhiệm lớp 1 D
 TT Tổ 1
   
5 Trương Thị Phương Lan  1989 2011 ĐHSP   Chủ nhiệm lớp 1 E
 TP tổ 1
   
6 Trần Thị Ngân 1979 2004 CĐSP x Chủ nhiệm lớp 1G    
7 Phạm Thị Thao  1978 1999 ĐHSP   Chủ nhiệm lớp 2B    
8 Phạm Thị Bích Hòa 1974 1997 CĐSP   Chủ nhiệm lớp  3A    
9 Nguyễn Thị Lan  1986 2010 ĐHSP   Chủ nhiệm lớp 3D
 TT Tổ 2,3
   
10 Nguyễn Thị Yến 1972 1993 ĐHSP   Chủ nhiệm lớp 4 A
 TT Tổ 4,5
   
11 Lưu Thị Hiên 1975 1996 CĐSP   Chủ nhiệm lớp 4C    
12 Trương Văn Chính 1964 1984 CĐSP   Chủ nhiệm lớp 5C   Nghỉ ốm
13 Nguyễn Thị Hải Yến 1986 2009 ĐHSP   Chủ nhiệm lớp 5D     
14 Trần Thị Hiên 1989 2011 ĐHSP T A   Dạy Tiếng Anh
 khối 3, 4, 5 khu A 
   
15 Đõ Thị Kim Ạnh  1987 2010 ĐHSP T A   Dạy Tiếng Anh    Nghỉ thai sản
16 Trương Thị Hải 1984 2004 ĐHSP ÂN   Dạy Âm Nhạc K1,2,3,4,5     
17 Lương Thị Thu Hương 1987 2008 ĐHSP MT   Dạy Mĩ Thuật K1,2,3,4,5    
18 Phạm Thị Lan Anh  1986 2011 CĐSP GDTC   Dạy Thể dục  TPT Đội - PT khu B Nghỉ ốm
                 
                                                                   Chân Lý, ngày 07 tháng 9 năm 2019
        NGƯỜI LẬP  Bí thư chi bộ 
Lương Thị Thu Hương Phạm Thị Hợi
 
Tác giả:

Xem thêm

Thi tổng phụ trách Đội giỏi năm học 2017-2018
Nghi thức Đội Trường Tiểu học Chân Lý năm học 2017-2018
Bài võ cổ truyền Trường Tiểu học Chân Lý
Thể dục giữa giờ Trường Tiểu học Chân Lý
Hội thi mừng Đảng mừng xuân năm học 2017-2018