Điểm báo

QUY TẮC ỨNG XỬ VĂN HÓA TRONG NHÀ TRƯỜNG

PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN                                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC CHÂN LÝ                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số: 74/ QT-TTH                                                               Chân Lý, ngày 10 tháng 10 năm 2018

QUY TẮC ỨNG XỬ VĂN HÓA TRONG NHÀ TRƯỜNG

Năm học 2018 - 2019

(Ban hành kèm theo Quyết định số 73 /QĐ-TTH ngày 10 /10/2018

của Hiệu trưởng trường Tiểu học xã Chân Lý)

 

I. QUAN HỆ, ỨNG XỬ CỦA NGƯỜI HỌC

1. Với bản thân người học

- Biết tôn trọng và yêu thương bản thân. Giữ gìn vệ sinh cá nhân, mặc trang phục nghiêm túc khi đến trường.

- Tự phục vụ, tự học và giải quyết vấn đề.

- Chăm học, chăm làm; khiêm tốn, trung thực, có trách nhiệm với bản thân.

2. Với bạn bè

- Luôn tôn trọng, hợp tác, đoàn kết, thân thiện với bạn bè, không phân biệt đối xử. Gọi “bạn” xưng “tôi” hoặc gọi “bạn” xưng “tớ”.

- Biết thông cảm, chia sẻ buồn vui với bạn bè. Giúp đỡ bạn trong lúc gặp khó khăn hoạn nạn. Giúp bạn học tập tiến bộ.

- Thật thà, trung thực khi đối xử với bạn.

3. Với nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên, người lao động trong nhà trường

- Cư xử đúng mực với thầy cô giáo, nhân viên, người lao động trong nhà trường.

- Lễ phép, kính trọng khi chào hỏi và khi giao tiếp; tôn trọng công việc của thầy cô giáo và nhân viên, lao động trong nhà trường.

4. Với khách đến làm việc

- Lễ phép, kính trọng người lớn tuổi và khách đến làm việc

- Giúp đỡ người lớn tuổi khi gặp khó khăn.

5. Với gia đình

- Biết yêu thương, quan tâm chăm sóc người thân trong gia đình.

- Hiếu thảo với ông bà, cha mẹ.

- Biết kính trên nhường dưới; giữ gìn truyền thống tốt đẹp của gia đình.

6. Với môi trường

- Biết quan tâm đến môi trường xung quanh, không bẻ cành, bứt lá, hái hoa, không vứt rác bừa bãi

- Tham gia vệ sinh trực nhật, chăm sóc cây xanh, giữ gìn môi trường xanh-sạch-đẹp.

7. Với cộng đồng xã hội

- Thực hiện nếp sống văn hoá nơi công cộng. Giúp đỡ người gặp khó khăn, hoạn nạn; nhường chỗ cho người già, trẻ em, phụ nữ, người tàn tật khi lên, xuống tàu, xe…

- Biết bảo vệ lẽ phải, phản đối những hành vi sai trái.

II. QUAN HỆ, ỨNG XỬ CỦA NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ, CÁN BỘ GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG

1. Với bản thân

- Biết yêu thương, tôn trọng và có trách nhiệm với bản thân. Trang phục, tác phong chuẩn mực khi lên lớp.

- Tuân thủ và gương mẫu thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không ngừng học tập, tu dưỡng và rèn luyện để nâng cao năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, ứng xử có văn hóa, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, giáo viên bao gồm những việc phải làm và không được làm theo quy định của Bộ Luật lao động, Pháp lệnh cán bộ công chức, Luật giáo dục, Luật phòng, chống tham nhũng, Điều lệ trưởng tiểu học và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

2. Với trẻ em, học sinh

- Yêu thương và tôn trọng học sinh. Không trù dập học sinh. Đối xử công bằng đối với mỗi học sinh, không ép buộc học sinh làm những việc trái quy định.

 - Giảng dạy nhiệt tình, trách nhiệm, ân cần, tỉ mỉ với học sinh; lắng nghe, tôn trọng các ý kiến và hướng dẫn học sinh thực hiện đúng nội quy, quy định của nhà trường.

- Nhận xét, đánh giá kết quả học tập của học sinh công bằng, khách quan. Không tự ý thay đổi kết quả học tập, rèn luyện của học sinh.

3. Với cấp trên, cấp dưới, đồng nghiệp

3.1. Với cấp trên

- Tôn trọng cấp trên; Thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định; Thường xuyên báo cáo, phản ánh tình hình thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực.

- Trung thực, thẳng thắn trong báo cáo, đề xuất, tham gia đóng góp ý kiến với cấp trên, bảo vệ uy tín, danh dự cho cấp trên. Không lợi dụng việc góp ý, phê bình hoặc đơn thư nặc danh, mạo danh làm tổn hại uy tín của cấp trên.

3.2. Với cấp dưới

- Tôn trọng cấp dưới. Hướng dẫn cấp dưới triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính, việc thực hiện nhiệm vụ và uốn nắn kịp thời để cấp dưới tiến bộ.

- Gương mẫu cho cấp dưới học tập, noi theo về mọi mặt. Nắm vững tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh của cấp dưới; chân thành động viên, thông cảm, chia sẻ khó khăn, vướng mắc trong công việc và cuộc sống.

- Không cửa quyền, hách dịch, quan liêu, trù dập; không  xa rời cấp dưới.

3.3. Với đồng nghiệp

- Tôn trọng và ứng xử đúng mực với đồng nghiệp.

- Đoàn kết, yêu thương đồng nghiệp, cùng chia sẻ khó khăn trong công tác và trong cuộc sống.

- Bảo vệ uy tín, danh dự của đồng nghiệp. Không ghen ghét, đố kỵ; không lôi kéo bè cánh, phe nhóm gây mất đoàn kết nội bộ.

- Luôn có thái độ thẳng thắn, chân thành tham gia góp ý cho đồng nghiệp; cầu thị, lắng nghe khi được đồng nghiệp góp ý.

- Hợp tác, giúp đỡ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

4. Với cơ quan, trường học khác

- Tôn trọng; tích cực hợp tác, giúp đỡ các cơ quan, trường học trên địa bàn.

5. Với người thân trong gia đình

- Yêu thương, quan tâm chăm sóc người thân trong gia đình. Hiếu thảo với ông bà, cha mẹ.

- Sống có trách nhiệm với gia đình.

- Có trách nhiệm giáo dục, thuyết phục, vận động người thân trong gia đình chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; không vi phạm Pháp luật;

- Thực hiện tốt đời sống văn hoá mới nơi cư trú. Xây dựng gia đình văn hoá, hạnh phúc, hoà thuận;

- Không để người thân trong gia đình lợi dụng vị trí công tác của mình để làm trái quy định. Không được tổ chức cưới hỏi, ma chay, mừng thọ, sinh nhật, tân gia và các việc khác xa hoa, lãng phí hoặc để vụ lợi.

6. Với cha mẹ người học

- Tôn trọng phụ huynh học sinh. Cư xử đúng mực, nhẹ nhàng, thể hiện sự tôn trọng với người đang giao tiếp.

- Thực hiện việc trao đổi  thông tin thường xuyên với gia đình học sinh bằng các hì nh thức như trao đổi trực tiếp, bằng điện thoại hoặc qua sổ liên lạc, liên lạc điện tử. Khi giao tiếp qua điện thoại phải xưng tên, đơn vị nơi công tác; trao đổi thông tin ngắn gọn, phải bảo đảm thông tin trao đổi chính xác. Không thông báo sai lệch kết quả học tập và rèn luyện của học sinh.

- Ứng xử có văn hóa, lắng nghe, tôn trọng khi tiếp cha mẹ học sinh, quần chúng nhân dân; hướng dẫn, giải thích cặn kẽ những vấn đề vướng mắc trong quyền hạn của  mình; Kịp thời báo cáo với cán bộ quản lý những vướng mắc của phụ huynh, quần chúng nhân dân không thuộc quyền hạn của mình để giải quyết.

7. Với khách đến làm việc, các tổ chức khác và người nước ngoài

- Văn minh, lịch sự khi giao tiếp. Luôn thể hiện thái độ, cử chỉ, lời nói khiêm tốn, vui vẻ, bình tĩnh trong mọi tình huống. Không to tiếng, hách dịch hoặc có thái độ cục cằn, gây căng thẳng, bức xúc cho người đến giao dịch; Không cung cấp tùy tiện các thông tin của nhà trường, của viên chức cho người khác biết (trừ trường hợp do Hiệu trưởng chỉ thị).

- Công tâm, tận tụy khi thi hành công vụ. Không móc ngoặc, thông đồng, tiếp tay làm trái các quy định để vụ lợi.

- Phải nhanh chóng, chính xác khi giải quyết công việc.

- Thấu hiểu, chia sẻ và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, hướng dẫn tận tình, chu đáo cho người đến giao dịch.

- Tôn trọng, lắng nghe và tiếp thu ý kiến đóng góp của người đến giao dịch và học sinh. Trong khi thi hành công vụ, nếu phải để các cá nhân đến làm việc phải chờ đợi thì phải giải thích rõ lý do.

- Thực hiện đúng quy định của Nhà nước, của Ngành về quan hệ, tiếp xúc với tổ chức, cá nhân nước ngoài.

- Giữ gìn và phát huy truyền thống lịch sử, bản sắc văn hoá dân tộc; bảo vệ bí mật quốc gia.

8. Với môi trường

- Nâng cao nhận thức để mọi người, đặc biệt là học sinh, cha mẹ học sinh  của trường (lớp) cùng hiểu biết và hành động vì môi trường

- Tích cực bảo vệ môi trường, đối xử tốt với thiên nhiên,sống thân thiện với môi trường: Tiết kiệm điện, nước ở trường cũng như ở nhà; không xả rác bừa bãi; Tích cực trồng, chăm sóc cây xanh, giữ gìn môi trường xanh-sạch-đẹp.

9. Ứng xử với nhân dân nơi cư trú

- Gương mẫu thực hiện và vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trường chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của chính quyền địa phương. Chịu sự giám sát của tổ chức Đảng, Chính quyền, Đoàn thể và nhân dân nơi cư trú.

Kính trọng, lễ phép với người già, người lớn tuổi. Cư xử đúng mức với mọi người. Tương trợ giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn, khó khăn, sống có tình nghĩa với hàng xóm, láng giềng;

 - Không can thiệp trái pháp luật vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nơi cư trú. Không tham gia, xúi giục, kích động, bao che các hành vi trái pháp luật.

10. Ứng xử nơi công cộng, đông người

- Thực hiện nếp sống văn hoá, quy tắc, quy định hơi công cộng. Giúp đỡ, nhường chỗ cho người già, trẻ em, phụ nữ, người tàn tật khi lên, xuống tàu, xe, khi qua đường;

- Giữ gìn trật tự xã hội và vệ sinh nơi công cộng. Kịp thời thông báo cho cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền các thông tin về các hành vi vi phạm pháp luật;

- Không có hành vi hoặc làm những việc trái với thuần phong mỹ tục. Luôn giữ gìn phẩm chất của một người làm công tác giáo dục.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Hiệu trưởng chịu trách nhiệm phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường;

2- Phối hợp chặt chẽ với công đoàn trong việc tuyên truyền, phổ biến, theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện quy tắc.

3 - Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh thực hiện nghiêm túc Quy tắc này.

IV. HIỆU LỰC THI HÀNH

Quy định này được thông qua và áp dụng thực hiện kể từ ngày ký Quyết định ban hành.

   Trong trường hợp có sự thay đổi, điều chỉnh qui tắc thì sẽ được rà soát bổ sung, lấy ý kiến đóng góp và thông qua cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong nhà trường./.

 

Nơi nhận:

- PGD ĐT (b/c)

- CBGV, NV, HS (th/hiện);

- Lưu: VT.

  HIỆU TRƯỞNG

 

  

 

   Phạm Thị Hợi

 

 

 

Tác giả:

Xem thêm

Thi tổng phụ trách Đội giỏi năm học 2017-2018
Nghi thức Đội Trường Tiểu học Chân Lý năm học 2017-2018
Bài võ cổ truyền Trường Tiểu học Chân Lý
Thể dục giữa giờ Trường Tiểu học Chân Lý
Hội thi mừng Đảng mừng xuân năm học 2017-2018