Điểm báo

Công khai thông tin cơ sở vật chất của của trường Tiểu học xã Chân Lý Năm học 2017 - 2018

 

       PHÒNG GDĐT LÝ NHÂN                                                  Biểu mẫu 07

TRƯỜNG TIỂU HỌC CHÂN LÝ

                                                         

THÔNG B¸O

Công khai thông tin cơ sở vật chất của của trường Tiểu học xã Chân Lý

Năm học 2017 - 2018

 

STT

Nội dung

Số lượng

Bình quân

I

Số phòng học/số lớp

20/20

1,30 m2/học sinh

II

Loại phòng học

 

-

1

Phòng học kiên cố

20

1,20 m2/học sinh

2

Phòng học bán kiên cố

02

1,42 m2/học sinh

3

Phòng học tạm

/

-

4

Phòng học nhờ

/

-

III

Số điểm trường

1

-

IV

Tổng diện tích đất (m2)

11777

18.28  m2/học sinh

V

Diện tích sân chơi, bãi tập (m2)

4580

7.11 m2/học sinh

VI

Tổng diện tích các phòng

 

 

1

Diện tích phòng học (m2)

840

1,30 m2/học sinh

2

Diện tích phòng thiết bị (m2)

21

 

3

Diện tích thư viện (m2)

42

 

4

Diện tích nhà đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2)

/

 

5

Diện tích phòng khác (….)(m2)

168

 

VII

Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu

(Đơn vị tính: bộ)

 

Số bộ/lớp

1

Khối lớp 1

2

2/4

2

Khối lớp 2

2

2/4

3

Khối lớp 3

2

2/4

4

Khối lớp 4

2

2/4

5

Khối lớp 5

2

2/4

VIII

Tổng số máy vi tính đang được sử dụng

phục vụ học tập  (Đơn vị tính: bộ)

26

2,7 học sinh/bộ

IX

Tổng số thiết bị

 

Số thiết bị/lớp

1

Ti vi

1

 

2

Cát xét

4

 

3

Đầu Video/đầu đĩa

2

 

4

Máy chiếu OverHead/projector/vật thể

2

 

5

Bộ âm thanh (amly, loa)

2

 

6

…..

 

 

 

 

 

 

Nội dung

Số lượng (m2)

X

Nhà bếp

 

XI

Nhà ăn

 

 

 

Nội dung

Số lượng phòng, tổng diện tích (m2)

Số chỗ

Diện tích

bình quân/chỗ

XII

Phòng nghỉ cho

học sinh bán trú

/

 

 

XIII

Khu nội trú

/

 

 

 

XIV

Nhà vệ sinh

Dùng cho giáo viên

Dùng cho học sinh

Số m2/học sinh

 

Chung

Nam/Nữ

Chung

Nam/Nữ

1

Đạt chuẩn vệ sinh*

2

 

x

 

0,03 m2

2

Chưa đạt chuẩn vệ sinh*

 

 

 

 

 

(*Theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGĐT ngày 02/4/2007 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học và Quyết định số 08/2005/QĐ-BYT ngày 11/3/2005 của Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn vệ sinh đối với các loại nhà tiêu).                                              

 

 

Không

XV

Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh

x

 

XVI

Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)

x

 

XVII

Kết nối internet (ADSL)

x

 

XVIII

Trang thông tin điện tử (website) của trường

x

 

XIX

Tường rào xây

x

 

                                                 

                                                    Chân Lý, ngày 06   tháng  9 năm 2017

                                                               HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                             

                                                                                                              Phạm Thị Hợi

 

 

 

 

 

Tác giả:

Xem thêm

Thi tổng phụ trách Đội giỏi năm học 2017-2018
Nghi thức Đội Trường Tiểu học Chân Lý năm học 2017-2018
Bài võ cổ truyền Trường Tiểu học Chân Lý
Thể dục giữa giờ Trường Tiểu học Chân Lý
Hội thi mừng Đảng mừng xuân năm học 2017-2018