Điểm báo

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của của trường Tiểu học Chân Lý năm học 2017 - 2018

PHÒNG GDĐT LÝ NHÂN                                                    Biểu mẫu 08

TRƯỜNG TIỂU HỌC CHÂN LÝ

 

 

THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo,

cán bộ quản lý và nhân viên của của trường Tiểu học Chân Lý

Năm học 2017 - 2018

 

STT

Nội dung

Tổng số

Hình thức tuyển dụng

Trình độ đào tạo

Tuyển dụng trước

NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116

(Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn)

Các hợp đồng khác (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68)

 

 

TS

 

 

ThS

 

 

ĐH

 

 

 

 

TCCN

 

 

Dưới TCCN

 

Tổng số giáo viên, cán bộquản lý và

 nhân viên

30

30

 

 

 

22

8

 

 

I

Giáo viên

25

25

 

 

 

17

8

 

 

 

Giáo viên dạy lớp

19

19

 

 

 

11

8

 

 

1

Mĩ thuật

1

1

 

 

 

1

 

 

 

2

Thể dục

2

2

 

 

 

2

 

 

 

3

Âm nhạc

1

1

 

 

 

1

 

 

 

4

Tiếng nước ngoài

2

2

 

 

 

2

 

 

 

5

Tin học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Cán bộ quản lý

3

3

 

 

 

3

 

 

 

1

Hiệu trưởng

1

1

 

 

 

1

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

2

2

 

 

 

2

 

 

 

III

Nhân viên

2

2

 

 

 

2

 

 

 

1

Nhân viên văn thư

1

1

 

 

 

1

 

 

 

2

Nhân viên kế toán

1

1

 

 

 

1

 

 

 

3

Thủ quĩ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Nhân viên thư viện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Nhân viên khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Chân Lý, ngày 06  tháng  9 năm 2017

                                                                                        HIỆU TRƯỞNG                

 

                                                                                   Phạm Thị Hợi

 

      

Tác giả:

Xem thêm

Thi tổng phụ trách Đội giỏi năm học 2017-2018
Nghi thức Đội Trường Tiểu học Chân Lý năm học 2017-2018
Bài võ cổ truyền Trường Tiểu học Chân Lý
Thể dục giữa giờ Trường Tiểu học Chân Lý
Hội thi mừng Đảng mừng xuân năm học 2017-2018