Điểm báo

BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2019-2020
PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH XÃ CHÂN LÝ                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                              BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2019-2020
STT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Năm vào ngành Trình độ chuyên môn Hợp đồng LĐ Nhiệm vụ được giao Nhiệm vụ khác Ghi chú
1 Phạm Thị Hợi  1971 1991 ĐHSP   Phụ trách chung, Tài chính, PT CM tổ 1, PT Phổ cập Bí thư chi bộ   
2 Nguyễn Thị Chúc 1973 1993 ĐHSP   HĐNG LL- PT CM Tổ 4,5; 2,3 Chủ tịch Công đoàn
P. Bí thư chi bộ
 
3 Trương Thị Thúy 1987 2010 ĐHSP   Chủ nhiệm lớp 1A    
4 Thái Thị Hồng Nhung 1978 2003 CĐSP   Chủ nhiệm lớp 1 B    
5 Trương Thị Khương 1965 1988 CĐSP   Chủ nhiệm lớp 1 C    
6 Trần Thị Bông  1988 2009 ĐHSP   Chủ nhiệm lớp 1 D
 TT Tổ 1
   
7 Trương Thị Phương Lan  1989 2011 ĐHSP   Chủ nhiệm lớp 1 E
 TP tổ 1
   
8 Trần Thị Ngân 1979 2004 CĐSP x Chủ nhiệm lớp 1G    
9 Thái Thị Hương 1983 2008 ĐHSP   Chủ nhiệm lớp 2A    
10 Phạm Thị Thao  1978 1999 ĐHSP   Chủ nhiệm lớp 2B    
11 Nguyễn Thị Vân  1990 2012 CĐSP   Chủ nhiệm lớp 2C    
12 Đoàn Thị Thanh Nụ  1986 2011 ĐHSP   Chủ nhiệm lớp 2D    
13 Phạm Thị Bích Hòa 1974 1997 CĐSP   Chủ nhiệm lớp  3A    
14 Vũ Thị Huê 1994 2017 CĐSP   Chủ nhiệm lớp 3B    
15 Nguyễn Thị Lan Anh 1996 2019 CĐSP x Chủ nhiệm lớp 3C   HĐNH
16 Nguyễn Thị Lan  1986 2010 ĐHSP   Chủ nhiệm lớp 3D
 TT Tổ 2,3
   
17 Nguyễn Thị Yến 1972 1993 ĐHSP   Chủ nhiệm lớp 4 A
 TT Tổ 4,5
   
18 Nguyễn Thị Huệ 1990 2014 CĐSP x Chủ nhiệm lớp 4B   HĐNH
19 Lưu Thị Hiên 1975 1996 CĐSP   Chủ nhiệm lớp 4C    
20 Nguyễn Thị Hoa 1994 2017 ĐHSP   Chủ nhiệm lớp 4D     
21 Vụ Thị Lan Hương 1991 2013 ĐHSP   Chủ nhiệm lớp 5A    
22 Vũ Thị Hương 1987 1987 ĐHSP   Chủ nhiệm lớp 5B    
23 Trương Văn Chính 1964 1984 CĐSP   Chủ nhiệm lớp 5C   Nghỉ ốm
24 Nguyễn Thị Hải Yến 1986 2009 ĐHSP   Chủ nhiệm lớp 5D     
25 Cao Thị Liên 1995 2017 ĐHSP T A   Dạy Tiếng Anh    Nghỉ thai sản
26 Trần Thị Hiên 1989 2011 ĐHSP T A   Dạy Tiếng Anh
 khối 3, 4, 5 khu A 
   
27 Đõ Thị Kim Ạnh  1987 2010 ĐHSP T A   Dạy Tiếng Anh    Nghỉ thai sản
28 Trương Thị Hải 1984 2004 ĐHSP ÂN   Dạy Âm Nhạc K1,2,3,4,5     
29 Lương Thị Thu Hương 1987 2008 ĐHSP MT   Dạy Mĩ Thuật K1,2,3,4,5    
30 Nguyễn Đức Duy  1991 2013 ĐHSP GDTC   Dạy Thể dục khu A
  BD thể thao
TPT Đội  chung
 PT đội  khu A
 
31 Phạm Thị Lan Anh  1986 2011 CĐSP GDTC   Dạy Thể dục    Nghỉ ốm
32 Nguyễn Tiến Hưng 1990 2017 ĐHSP GDTC   Dạy Thể dục khu B
  BD thể thao 
TPT Đội - PT khu B  
33 Trần Thị Ánh Ngọc  1983 2004 ĐH KT x Kế toán, Y tế học đường -Văn thư   HĐNĐ68
34 Nguyễn Thị Nga 1985 2006 ĐH KT x Thủ quỹ, thư viện - Văn thư   HĐNĐ68
35  Nguyễn Thị Luyên 1990 2013 ĐHKT x Văn phòng Biệt phái đến C2 Chân Lý HĐNH
36 Nguyễn Thị Hồng Tươi 1989 2014 CĐKT x Văn phòng Biệt phái đến C2 Chân Lý HĐNH
                 
                                                                   Chân Lý, ngày 07 tháng 9 năm 2019
     NGƯỜI LẬP  HIỆU TRƯỞNG
0
Trần Thị Ánh Ngọc Phạm Thị Hợi
 


 Phạm Thị Hợi
 
Tác giả:

Xem thêm

Thi tổng phụ trách Đội giỏi năm học 2017-2018
Nghi thức Đội Trường Tiểu học Chân Lý năm học 2017-2018
Bài võ cổ truyền Trường Tiểu học Chân Lý
Thể dục giữa giờ Trường Tiểu học Chân Lý
Hội thi mừng Đảng mừng xuân năm học 2017-2018