Thông báo

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2016-2017

PHÒNG GD-ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG TH XÃ CHÂN LÝ

THỜI KHOÁ BIỂU - Khu A

Năm học 2016 – 2017

Buổi

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

1A

Chào cờ

TIẾNG VIỆT

MỸ THUẬT

TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT

Â.NHẠC

TIẾNG VIỆT

TOÁN

TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT

TOÁN

TIẾNG VIỆT

ĐẠO ĐỨC

TOÁN

TIẾNG VIỆT

TN-XH

TIẾNG VIỆT

TOÁN

KNS- Sinh hoạt lớp

THỦ CÔNG

Chiều

1A

ANH

L.Tiếng Việt

ANH

L. Â.NHẠC(Hải)

THỂ DỤC

KNS

Sáng 1B

Chào cờ

TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT

TOÁN

MỸ THUẬT

TOÁN

TOÁN

THỦ CÔNG

TN-XH

TOÁN

Tải về

Xem thêm...
Thi tổng phụ trách Đội giỏi năm học 2017-2018
Nghi thức Đội Trường Tiểu học Chân Lý năm học 2017-2018
Bài võ cổ truyền Trường Tiểu học Chân Lý
Thể dục giữa giờ Trường Tiểu học Chân Lý
Hội thi mừng Đảng mừng xuân năm học 2017-2018
  
Địa chỉ: Xóm 5 Trẹm khê- Chân Lý- Lý Nhân - Hà Nam
Điện thoại: 03513.648010
Email: truongtieuhocxachanly@gmail.com.vn - Website: hanam.edu.vn/thchanly
Thiết kế bởi GV Phạm Thị Hải Yến
ĐT: 0973394090  Mail: haiyen270989@gmail.com