tin tức-sự kiện

Hội thi GV giỏi cấp Huyện năm học 2014-2015

                                                       HỘI THI GIÁO VIÊN GIỎI TRƯỜNG TH XÃ CHÂN LÝ

 

 Thực hiện TT số 21/2010/TT/BGD - ĐT ngày 20 tháng 7 năm 2010 về ban hành điều lệ hội thi GV dạy giỏi các cấp học, trường Tiểu học xã Chân Lý tổ chức hội thi GVG năm học 2014 - 2015 nhằm:

Đẩy mạnh phong trào dạy tốt, học tốt và tạo động lực cho giáo viên phấn đấu rèn luyện theo chuẩn giáo viên tiểu học và dạy học theo chuẩn kiến thức - kỹ năng của chương trình, lựa chon giáo viên dự thi GVG cấp huyện.

 Tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp trường tạo điều kiện để giáo viên  thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy; tổ chức lớp học; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học; thực hiện chương trình giáo dục phổ thông góp phần triển khai các phong trào thi đua trong trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội và rèn luyện giáo viên, CBQLGD tự học và sáng tạo. Qua hội thi, nhà trường phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của nhà trường.

 Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó nhà trường xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục.

* Yêu cầu của Hội thi

 Hội thi được tổ chức theo các môn học được quy định trong chương trình giáo dục phổ thông.

- Nội dung thi mỗi GV dự thi bao gồm các nội dung sau:

a) Báo cáo sáng kiến kinh nghiệm.

b) Bài kiểm tra năng lực hiểu biết về kiến thức chuyên môn hoặc nghiệp vụ, kỹ năng Sư phạm liên quan đến phạm vi chương trình giáo dục của cấp học mà giáo viên  giảng dạy, hoặc những hiểu biết về chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo của ngành (gọi tắt là bài thi kiểm tra năng lực).

c) Thực hành giảng dạy 2 tiết trong chương trình giảng dạy tại thời điểm diễn ra Hội thi, trong đó có 1 tiết do giáo viên tự chọn và 1 tiết do Ban tổ chức xác định bằng hình thức bốc thăm.

- Hình thức thi

a) Giáo viên nộp cho Ban Tổ chức Hội thi văn bản báo cáo sáng kiến kinh nghiệm.

b) Bài thi kiểm tra năng lực là bài thi viết, thời gian thi 60 phút.

c) Thực hành giảng dạy được tổ chức tại lớp học. Tiết học tham gia thi giảng là tiết học lần đầu tiên được giảng cho học sinh tại lớp học đó. Giáo viên được thông báo và có thời gian chuẩn bị cho tiết giảng trong thời gian ít nhất là 1 tuần trước thời điểm thi giảng.

                                   Một số hình ảnh Hội giảng của nhà trường

 

 

 

 

 

Tác giả: t.h ChanLy

Xem thêm

Thi tổng phụ trách Đội giỏi năm học 2017-2018
Nghi thức Đội Trường Tiểu học Chân Lý năm học 2017-2018
Bài võ cổ truyền Trường Tiểu học Chân Lý
Thể dục giữa giờ Trường Tiểu học Chân Lý
Hội thi mừng Đảng mừng xuân năm học 2017-2018