tin tức-sự kiện

- Công tác đón đoàn kiểm tra chéo năm 2015-2016

Công tác đón đoàn kiểm tra chéo

Thực hiện công văn số 69/PGDDT-GDTH ngày 16 tháng 3 năm 2015 về việc hướng dẫn kiểm tra chéo hoạt động ngoại khóa, y tế trường học, phong trào “Giữ vở sạch, viết chữ đẹp” và công tác thư viện trường học cấp tiểu học, năm học 2015 – 2016. Trường Tiểu học xã Chân Lý đã triển khai thực hiện nghiêm túc các hoạt động để đón đoàn kiểm tra.

*Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là một trong những  hoạt động quan trọng, là bộ phận hợp thành của giáo dục, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục của nhà trường. Chính từ những hoạt động như: lao động, sinh hoạt tập thể, hoạt động xã hội, các trò chơi dân gian như nhảy dây, đã cầu, bịt mắt bắt dê,.. đã góp phần rất lớn trong việc hình thành nhân cách học sinh. Các em biết tự giáo dục, tự rèn luyện, tự hoàn thiện con người.

*Phong trào “Giữ vở sạch - Viết chữ đẹp” được duy trì một cách sâu rộng trong đội ngũ cán bộ giáo viên, các em học sinh, các bậc phụ huynh và phong trào ấy  đã nhận được sự hưởng ứng tích cực. Ngay từ đầu mỗi năm học, nhà trường đã lập kế hoạch triển khai, coi đây là một tiêu chí quan trọng trong hoạt động dạy - học, đồng thời giao chỉ tiêu cụ thể cho từng tổ chuyên môn, từng khối lớp, từng giáo viên chủ nhiệm; hàng tuần, hàng tháng tổ chức kiểm tra đánh giá xếp loại công khai.

*Công tác  thư viện: Trong quá trình xây dựng thư viện cán bộ thư viện dựa trên nhiệm vụ năm học chung của nhà trường, chương trình giảng dạy của giáo viên, tâm lý lứa tuổi của học sinh nhằm phục vụ tốt cho giáo dục toàn diện, tổ chức tốt các hoạt động ngoại khoá như giới thiệu sách, điểm sách, thông báo sách mới, triển lãm trưng bầy sách mới, tranh ảnh…phát triển phong trào đọc sách báo, đồng thời phối hợp với các đơn vị khác ngoài nhà trường dể nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao hiêu quả hoạt động thư viện.

Cùng  với các hoạt  động trên, việc giáo dục thể chất và y tế trong trường học là hoạt động giáo dục bắt buộc nhằm giáo dục, bảo vệ và tăng cường sức khoẻ, phát triển thể chất góp phần hình thành và bồi dưỡng nhân cách, đáp ứng yêu cầu giáo dục toàn diện cho học sinh.

 Sau buổi kiểm tra ngày 27/03/2016 của đoàn cả ba lĩnh vực hoạt động của nhà trường đều được đánh giá và xếp loại tốt.

Tác giả: thchanly

Xem thêm

Thi tổng phụ trách Đội giỏi năm học 2017-2018
Nghi thức Đội Trường Tiểu học Chân Lý năm học 2017-2018
Bài võ cổ truyền Trường Tiểu học Chân Lý
Thể dục giữa giờ Trường Tiểu học Chân Lý
Hội thi mừng Đảng mừng xuân năm học 2017-2018