tin tức-sự kiện

Cơ cấu tổ chức Website


DANH SÁCH

BAN QUẢN TRỊ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

 

Số TT

Họ và tên

Chức vụ

Chức danh

Nhiệm vụ được giao

1

Phạm Thị Hợi

Hiệu trưởng

Trưởng ban

Chịu trách nhiệm chung

2

Trần Thị Ngọc Tuyết

GV Tin học

P.Ban TT.

Quản trị nội dung thuộc các lĩnh vựcQuản trị kỹ thuật

3

Nguyễn Thị Chúc

P. Hiệu trưởng

Phó ban

Quản trị nội dung thuộc các lĩnh vực: Hoạt động NGLL

4

Nguyễn Đông Sang

Bí thư đoàn

Quản trị viên

Quản trị nội dung  được phân công trong HS - TDTT Đoàn trường

5

Đỗ Thị Phương Thảo

GV

Quản trị viên

Quản trị nội dung thuộc các lĩnh vực hành chính.

 

DANH SÁCH CỘNG TÁC VIÊN

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ được giao

1

Phạm Thị Bích Hòa

TT tổ 1

- Phân công các thành viên trong tổ viết bài gửi về Ban quản trị

2

Phạm Thị Mai Lan

TT tổ 2+3

- Phân công các thành viên trong tổ viết bài gửi về Ban quản trị

3

Nguyễn Thị Yến

TT tổ 4+5

- Phân công các thành viên trong tổ viết bài gửi về Ban quản trị

4

Trần Thị Phương Tính

TT tổ HC

- Phân công các thành viên trong tổ viết bài gửi về Ban quản trị

5

Trương Thị Hải

TPT

- Phân công các thành viên trong tổ viết bài gửi về Ban quản trị

Tác giả: Nguyễn Thị Chúc

Xem thêm

Thi tổng phụ trách Đội giỏi năm học 2017-2018
Nghi thức Đội Trường Tiểu học Chân Lý năm học 2017-2018
Bài võ cổ truyền Trường Tiểu học Chân Lý
Thể dục giữa giờ Trường Tiểu học Chân Lý
Hội thi mừng Đảng mừng xuân năm học 2017-2018