tin tức-sự kiện

HỘI GIẢNG CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2019-2020

Hội giảng cấp trường năm học 2019-2020

 Căn cứ Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên;

          Thực hiện Công văn số 2252/PGDĐT-GDTH ngày 26/9/2019 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 cấp Tiểu học của Phòng Giáo dục và Đào tạo Lý Nhân;

         Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 trường TH xã Chân Lý; Nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi “Giáo viên dạy giỏi” cấp trường năm học 2019-2020.

          Mỗi giáo viên thực hành thi giảng dạy 2 tiết (1 tiết Toán và 1 tiết Tiếng Việt trong chương trình giảng dạy tại thời điểm diễn ra Hội thi. Đối với giáo viên dạy các môn học khác mỗi giáo viên  thực hành thi giảng dạy 2 tiết theo chuyên môn.

          Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục;

           Góp phần triển khai các phong trào thi đua trong trường học; tạo điều kiện cho giáo viên nhà trường nâng cao năng lực chuyên môn. Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục. Thông qua Hội thi cấp trường, nhà trường lựa chọn giáo viên xuất sắc tham gia Hội thi “Giáo viên dạy giỏi” cấp huyện;

          Sau đây là một số hình ảnh từ hội thi:

Tác giả: thchanly

Xem thêm

Thi tổng phụ trách Đội giỏi năm học 2017-2018
Nghi thức Đội Trường Tiểu học Chân Lý năm học 2017-2018
Bài võ cổ truyền Trường Tiểu học Chân Lý
Thể dục giữa giờ Trường Tiểu học Chân Lý
Hội thi mừng Đảng mừng xuân năm học 2017-2018