Thi tổng phụ trách Đội giỏi năm học 2017-2018
Nghi thức Đội Trường Tiểu học Chân Lý năm học 2017-2018
Bài võ cổ truyền Trường Tiểu học Chân Lý
Thể dục giữa giờ Trường Tiểu học Chân Lý
Hội thi mừng Đảng mừng xuân năm học 2017-2018
  

giới thiệu

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

 

-  Căn cứ Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ Trường Tiểu học; Thông tư số 50/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung Điều 40; bổ sung điều 40a của Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Tiểu học;

- Ngày 13/08/2014, UBND tỉnh Hà Nam ra quyết định sáp nhập 2 trường TH Chân Lý và TH Tân Lý và cũng chính thức ngày 13/08/2014 ngành Giáo dục Tiểu học xã Chân Lý mang tên Trường Tiểu học xã Chân Lý.

Nhà trường gồm 38 cán bộ, giáo viên và nhân viên. Ban lãnh đạo gồm 3 đồng chí:

STT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

NHIỆM VỤ ĐƯỢC PHÂN CÔNG

1

Phạm Thị Hợi

1971

Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng.

2

Trần Thị Thúy

1966

P. Bí thư Chi bộ - Phó Hiệu trưởng

3

Nguyễn Thị Chúc

1973

P.Hiệu trưởng - Chủ tịch Công đoàn

Với khí thế mới, với đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên trẻ khỏe, nhiệt tình và trách nhiệm tôi tin chắc rằng chất lượng dạy và học của Trường Tiểu học xã Chân Lý ngày một vững chắc tiến lên!

                                                                                       HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                


                                                                                         Phạm Thị Hợi