Thi tổng phụ trách Đội giỏi năm học 2017-2018
Nghi thức Đội Trường Tiểu học Chân Lý năm học 2017-2018
Bài võ cổ truyền Trường Tiểu học Chân Lý
Thể dục giữa giờ Trường Tiểu học Chân Lý
Hội thi mừng Đảng mừng xuân năm học 2017-2018
  

Văn bản

 
Số/ký hiệu Trích yếu/về việc Ban hành
1726/SGDĐT-GDTH
Về việc tổ chức sân chơi 'Ý tưởng Trẻ t... Chi tiết
2019-09-06
454/GDTĐ
V/v phát động hưởng ứng cuộc thi 'Những k... Chi tiết
2019-08-26
438/PGDĐT
Hướng dẫn tổ chức thi Olympic Tiếng Anh trên m... Chi tiết
2019-03-29
331/PGDĐT-GDTH
Hướng dẫn kiểm tra chéo hoạt động ngoài giờ ... Chi tiết
2019-03-21
02/TB-ĐTTr
Thông báo thanh tra chuyên ngành trường Tiểu học ... Chi tiết
2019-03-07
178/CVPGDĐT
Hướng dẫn một số nội dung tuyên truyền mừng ... Chi tiết
2019-01-22
08/KH-UBND
Kế hoạch kiểm tra công vụ năm 2019... Chi tiết
2019-01-10
19/PGDĐT-GDTH
Hướng dẫn kiểm tra định kỳ cuối học kì I, n... Chi tiết
2019-01-04
1365/UBND-TN&MT
Đôn đốc dọn vệ sinh môi trường định kỳ hà... Chi tiết
2018-12-27
1130/GD&ĐT
Tập huấn phần mềm quản lí cán bộ QLCB.VN... Chi tiết
2018-12-26
1079/PGDĐT-NGLL
Tổ chức cuộc thi vẽ tranh quốc tế Toyota với c... Chi tiết
2018-12-06
2032/SGDĐT-GDTH
Tổ chức cuộc thi vẽ tranh quốc tế Toyota 'C... Chi tiết
2018-11-28
1029/PGDĐT-GDTH
Hướng dẫn bổ sung Thi giáo viên dạy giỏi cấp ... Chi tiết
2018-11-14
1017/PGDĐT-NGLL
Triển khai phát động cuộc thi 'Những tấm g... Chi tiết
2018-11-09
991/PGDĐT-TH
Tập huấn kĩ thuật đánh giá học sinh theo TT22/20... Chi tiết
2018-11-05
989/KH-PGDĐT-GDTH
Tổ chức dạy học 2 buổi/ngày cấp Tiểu học, n... Chi tiết
2018-11-02
1873/SGDĐT-CTTT
Hưởng ứng tham gia cuộc thi 'Những tấm gươ... Chi tiết
2018-11-01
14-KH/HĐĐ
Kế hoạch tham gia cuộc thi 'Đọc sách vì tư... Chi tiết
2018-09-12
81/BC-BCĐ
Kế hoạch triển khai BHYT học sinh... Chi tiết
2018-08-15
28
Ngày hội đọc sách năm học 2017-2018... Chi tiết
2018-04-23
696/PGDĐT-PC
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHÁP CHẾ... Chi tiết
2016-09-26
670/PGDĐT-NGLL
GẶP GỠ VÀ GIAO LƯU VĂN NGHỆ VỚI NGƯỜI KHUYẾT... Chi tiết
2016-09-15
4547/BGDĐT-GDTRH
HƯỚNG DẪN THI OLIMPIC TIẾNG ANH VÀ OLIMPIC TÀI NĂN... Chi tiết
2016-09-15
662/PGDĐT-GDTH
TRAO ĐỔI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016-2017... Chi tiết
2016-09-14
660/KH-PGDĐT-GDTH
TỔ CHỨC DẠY HỌC THEO MÔ HÌNH VNEN MỚI... Chi tiết
2016-09-13
658/KH-PGDTH-GDTH
TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN MÔN LIÊN TRƯỜNG... Chi tiết
2016-09-13
659/PGDĐT-GDTH
QUY ĐỊNH CÁC LOẠI HỒ SƠ VÀ CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN... Chi tiết
2016-09-13
656/GDĐT-GDTH
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016-20... Chi tiết
2016-09-12
3031/CT-BGDĐT
CHỈ THỊ VỀ NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CỦA CỦA NĂM 2... Chi tiết
2016-08-26
341/PGD ĐT/GDTH
Tập huấn trường học kết nối năm học 2016... Chi tiết
2016-05-13
299PGD ĐTLN-GDTH
Hướng dẫn công tác tháng 5/2016... Chi tiết
2016-04-29
272/PGD ĐT- GDTH
Hướng dẫn bổ sung Olimpic môn học cấp Huyện n... Chi tiết
2016-04-22
245/PGD ĐTLN-GDTH
Hướng dẫn kiểm tra định kì học kì II năm họ... Chi tiết
2016-04-14
226/PGD ĐT-GDTH
Hướng dẫn triển khai mô hình trường học mới ... Chi tiết
2016-04-08
160/GD ĐT-GDTH
Tiếp tục triển khai bảo hiểm y tế học sinh... Chi tiết
2016-03-16
109/GD ĐT-NGLL
Triển khai vòng tay yêu thương-An tâm tiến bước... Chi tiết
2016-02-18
09/PGD ĐT-GDTH
Hướng dẫn công tác thang01/2016... Chi tiết
2016-01-07
317/PGD ĐT/GDTH
Hướng dẫn công tác tháng 12/2015... Chi tiết
2015-12-07
299/PGD ĐT-NGLL
Triển khai cuộc thi quốc tế viết thư UPU... Chi tiết
2015-11-11
291/PGD ĐT- GDTH
Hướng dẫn công tác tháng 11/2015... Chi tiết
2015-10-30
1268/CNTT-CTHSSV
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm họ... Chi tiết
2015-09-17
113/PGD ĐT-GDTH
Tập huấn phương pháp bàn tay nặn bột năm hoc 20... Chi tiết
2015-09-11
223/PGD ĐT-GDTH
Hướng dẫn thực hiện năm học 2015-2016... Chi tiết
2015-09-03
03/PGD ĐT-NGLL
V/V hướng dẫn tuyên truyển về đảm bảo trật ... Chi tiết
2015-01-06
1269/KH-SGD
Kế hoạch công tác CNTT năm học 2014-2015 của Sở... Chi tiết
2014-09-17
4709 /BGDĐT-CTHSSV
V/v hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên hoạt ... Chi tiết
2014-08-29