Điểm báo

thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

PHÒNG GD&ĐT DUY TIÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC A CHÂU GIANG

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

của cơ sở giáo dục tiểu học, năm học 2015 - 2016

STT

Nội dung

Tổng số

Hình thức tuyển dụng

Trình độ đào tạo

Ghi chú

Tuyển dụng trước

NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116

(Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn)

Các hợp đồng khác (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68)

TS

ThS

ĐH

TCCN

Dưới TCCN

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và

nhân viên

27

19

8

17

8

2

I

Giáo viên

22

19

6

13

8

1

Trong đó số giáo viên chuyên biệt:

7

1

Mĩ thuật

1

1

1

2

Thể dục

1

1

1

3

Âm nhạc

2

1

1

2

4

Tiếng nước ngoài

2

2

2

5

Tin học

1

1

1

II

Cán bộ quản lý

3

1

Hiệu trưởng

1

1

0

1

2

Phó hiệu trưởng

2

2

0

2

III

Nhân viên

2

1

Nhân viên văn thư

2

Nhân viên kế toán

1

1

1

3

Thủ quĩ

4

Nhân viên y tế

5

Nhân viên thư viện

1

1

1

6

Nhân viên khác

...

Châu Giang, ngày 30 tháng 5 năm 2016

Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu)


Tác giả:

Xem thêmVăn nghệ chào mừng khai giảng năm học 2017 - 2018
Hội thi HĐNGLL