Điểm báo

Thông tin cán bộ giáo viên, nhân viên trường TH A Châu Giang

PHÒNG GD&ĐT DUY TIÊN

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC A CHÂU GIANG

NĂM HỌC 2017 - 2018

STT

HỌ VÀ TÊN

Ngày tháng năm sinh

Nữ

Dân tộc

Trình độ đào tạo

Xếp loại

Số điện thoại

Công việc được giao

Ghi chú

ĐH

CĐSP

THSP

Chưa đạt chuẩn

Chuyên ngành

Giỏi cấp Quốc gia

Giỏi cấp Tỉnh

Giỏi cấp huyện

Giỏi cấp trường

1

Vũ Thị Minh Huệ

22/5/1697

x

x

GDTH

0982349772

Hiệu trưởng

2

Lê Thị Thuý

04/6/1975

x

x

GDTH

0987293911

Phó hiệu trưởng

3

Vũ Thị Hằng

13/11/1972

x

x

Văn- Nhạc

x

0976301032

1A

4

Lê Thị Hương Thoa

30/11/1974

x

x

GDTH

x

0975612010

1C

5

Vũ Thị Kim Thục

12/3/1977

x

x

Văn- Nhạc

x

0975498189

2A

6

Vũ Thị Thuý

28/11/1988

x

x

GDTH

x

0974446168

4B

7

Tô Thị Kim Dung

07/12/1975

x

x

GDTH

x

0979570357

1B

8

Lê Thị Kim Dung

13/8/1971

x

x

Toán- TD

x

01652116466

3A

9

Phạm Văn Cường

08/8/1986

x

GDTH

x

0919984257

5B

10

Trịnh Thị Phú

23/9/1983

x

x

GDTH

x

0945282914

4A

11

Đỗ Thị Hương

04/04/1970

x

x

Toán- TD

x

01689213980

2B

12

Phạm Thị Hợp

22/01/1966

x

x

Âm nhạc

x

01653214385

Âm nhạc

13

Hoàng Thị Hải

12/8/1975

x

x

GDTH

x

0983276985

5A

14

Nguyễn Xuân Trường

16/02/1985

x

Thể dục

x

0979882071

Thể dục

15

Nghiêm Thị Thu

08/8/1981

x

x

GDTH

0976052446

3C

16

Trần Văn An

08/8/1962

x

GDTH

0973485763

GVBTVH

17

Nguyễn Thị Mai Loan

22/04/1975

x

x

Tiếng Anh

x

01699202938

Tiếng Anh K5, 3A

18

Nghiêm Thị Văn

12/8/1970

x

x

Tiếng Anh

x

01687940002

Tiếng Anh K4, 3A,3B

19

Trương Thị Mai Phương

12/11/1988

x

x

Kế toán

0966212393

Kế toán

20

Bùi Thị Định

12/12/1962

x

x

Thư viện

01697435769

Thư viện - Thiết bị

21

Hoàng Thị Hồng Nhung

25/11/1980

x

x

GDTH

0913621980

GV - Tổng phụ trách

22

Vũ Thị Thảo

16/04/1990

x

x

GDTH

0989939774

GV dạy lớp 3B

23

Nghiêm Đức Trọng

14/07/1989

x

x

Tin học

0967148652

GV dạy Tin học

24

Nguyễn Tú Anh

08/09/1996

x

x

GDTH

0965221895

GV dạy 5C

25

Phạm Thị Hải Yến

07/10/1992

x

x

Tiếng Anh

0984859172

GV dạy Tiếng Anh

Cộng

22

0

13

10

2

Châu Giang, ngày 06 tháng 9 năm 2017

NGƯỜI LẬP

HIỆU TRƯỞNG

Lê Thị Thúy

Vũ Thị Minh Huệ

Tác giả:

Xem thêmVăn nghệ chào mừng khai giảng năm học 2017 - 2018
Hội thi HĐNGLL