Tin tức/(Trường TH Đồng Văn)/Tin tức - Sự kiện/
Sáng ngày 17/9/2017, Trường Tiểu học TT Đồng Văn đã tổ chức Hội nghị cha mẹ học sinh năm học 2017 – 2018.

           

 

 

    Tham dự Hội nghị có BGH và các cán bộ giáo viên Trường Tiểu học TT Đồng Văn cùng các bậc cha mẹ học sinh các khối lớp về dự.

       Trong hội nghị, bà Nguyễn Thị Bằng Giang – Hiệu trưởng nhà trường đã trình bày phương hướng và nhiệm vụ chung trong năm học 2017 – 2018 :

Một là, tăng cường nền nếp, kỷ cương và chất lượng, hiệu qủa các hoạt động giáo dục trong nhà trường, chú trọng giáo dục đạo đúc, lối sống, kĩ năng sống, ý thức, trách nhiệm của công dân đối với xã hội, cộng đồng cho học sinh Tiểu học. Thục hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành phù hợp điều kiện thực tế địa phương.

Hai là, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lí và giáo viên Tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông. Chú trọng đổi mới công tác quản lí, quản trị trường học theo hướng đẩy mạnh phân cấp quản lí, tăng cường quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quản trị nhà trường, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ sỏ giáo dục. Đẩy mạnh thực hiện dân chủ trong trường tiểu học, khuyến khích sụ sáng tạo và đề cao trách nhiệm của giáo viên và cán bộ quản lí.

Ba là, thực hiện nội dung dạy học tinh giảm, tiếp cận định hướng chương trình phổ thông mới; đổi mới phương pháp dạy, phương pháp học và đánh giá học sinh tiểu học; vận dụng phù hợp những thành tố tích cực của các mô hình, phương thức giáo dục tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục; bảo đảm các điều kiện và triển khai dạy học ngoại ngữ, tin học theo chương trình mới;

Bốn là, nâng cao chất lượng giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật; tạo cơ hội thuận lợi tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; duy trì vững chắc củng cố và củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, dạy học tốt Tiếng Việt lớp 1 - Công nghệ giáo dục; bảo đảm các điều kiện và triển khai dạy học ngoại ngữ theo chương trình mới; Giữ vững trường chuẩn quốc gia Mức độ 2 và tổ chức tốt dạy học 2 buổi/ngày.

 Năm là,  đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và đánh giá học sinh tiểu học; tích cực và nâng cao hiệu quả trong công tác truyền thông. Thực hiện tốt quy chế dân chủ, nâng cao vai trò, trách nhiệm, lương tâm, đạo đức nhà giáo. Khắc phục tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục tiểu học.

 

       Thay mặt Ban đại diện CMHS trường năm học 2017 - 2018, ông Trần Văn Nghị báo cáo hoạt động của Ban đại diện CMHS trường trong năm học 2016 – 2017 và trình bày dự thảo phương hướng hoạt động năm học 2017 - 2018. Ông Trần Văn Nghị đã nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trọng tâm của Ban đại diện CMHS trường trong năm học mới:

       Một là, phối hợp với Hiệu trưởng tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học và các hoạt động giáo dục nhằm phát triển năng lực, phẩm chất học sinh.

       Hai là, tập trung xây dựng và củng cố vững chắc Ban đại diện CMHS lớp đến Ban đại diện CMHS trường, từ đó đi vào hoạt động thực chất và có hiệu quả.

       Ba là, xây dựng và sử dụng quỹ hoạt động của Ban đại diện CMHS hợp lí, đúng mực đích, đúng quy định; tham gia công tác xã hội hóa giáo dục nhằm giúp nhà trường cải thiện cảnh quan môi trường sư phạm.

        Bốn là, vận động toàn thể CMHS tham gia phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, từng bước tham gia xây dựng và giữ vững trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ I, cùng với nhà trường duy trì sĩ số học sinh, không có học sinh bỏ học.

       Năm là, tuyên truyền cho toàn thể CMHS hiểu những điểm mới trong đổi mới đánh giá học sinh và tham gia đánh giá học sinh theo Thông tư 22 của BGD&ĐT; nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 5105/BGD&ĐT về chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm ở tiểu học.

         Cũng tại Hội nghị, Ban đại diện CMHS các lớp đã thảo luận sôi nổi về chủ trương, giải pháp mà Ban đại diện CMHS trường nêu trong dự thảo chương trình hoạt động. Hầu hết các ý kiến đều tán thành cao với báo cáo của Ban đại diện CMHS trường, mong nuốn Nhà trường và CMHS gắn bó khăng khít hơn nữa trong việc phối hợp giáo dục con em theo phương châm “tất cả vì học sinh thân yêu”.

  Với tất cả sự tận tâm, tận lực và tinh thần trách nhiệm cao, tin tưởng rằng, CMHS Trường Tiểu học TT Đồng Văn nói chung và Ban đại diện CMHS các lớp, trường nói riêng sẽ cùng chung tay xây dựng một môi trường giáo dục lành mạnh, tiến bộ, khẳng định vị thế của nhà trường trong sự nghiệp giáo dục của thị trấn Đồng Văn.

Một số hình ảnh trong hội nghị:

Tác giả: TH Đồng Văn


Văn nghệ chào mừng khai giảng năm học 2017 - 2018
Hội thi HĐNGLL