tin tức-sự kiện

Kết quả thi IOE cấp trường

TT

ID

Họ và tên

Điểm

Thời gian thi

Số lần thi

Trường

1

1247481906

NGHIÊM TRƯỜNG SƠN[Kết quả]

1890

28 phút 48 giây

1

Trường Tiểu học Châu Giang A

2

1248750934

Nghiem Viet An[Kết quả]

1750

22 phút 19 giây

1

Trường Tiểu học Châu Giang A

3

1248783419

vu thi nguyet ha[Kết quả]

1660

30 phút

1

Trường Tiểu học Châu Giang A

4

1248079666

PHẠM MAI ANH[Kết quả]

1430

28 phút 31 giây

1

Trường Tiểu học Châu Giang A

5

1248083876

TRẦN THỊ KIM HUỆ[Kết quả]

1400

28 phút 21 giây

1

Trường Tiểu học Châu Giang A

6

1247882228

VŨ TRÀ MY[Kết quả]

1340

23 phút 56 giây

1

Trường Tiểu học Châu Giang A

7

1248082110

VŨ HÀ VIỆT PHÚ[Kết quả]

1250

21 phút 51 giây

1

Trường Tiểu học Châu Giang A

8

1248085599

BÙI NGỌC HUYỀN TRANG[Kết quả]

1150

27 phút 28 giây

1

Trường Tiểu học Châu Giang A

9

1248087595

NGUYỄN THU HÀ[Kết quả]

1120

25 phút 34 giây

1

Trường Tiểu học Châu Giang A

10

1248225570

NGUYEN TRUNG DUC[Kết quả]

1040

30 phút

1

Trường Tiểu học Châu Giang A

11

1248089955

BÙI HÀ ANH THƯ[Kết quả]

1020

27 phút 17 giây

1

Trường Tiểu học Châu Giang A

12

1247314569

Vũ Phương Thảo[Kết quả]

860

29 phút 10 giây

1

Trường Tiểu học Châu Giang A

13

1248364121

Trần Anh Thư[Kết quả]

800

25 phút 50 giây

1

Trường Tiểu học Châu Giang A

14

1248361938

NGUYỄN NHƯ QUỲNH[Kết quả]

750

23 phút 1 giây

1

Trường Tiểu học Châu Giang A

15

1248091367

PHẠM HÀ LINH[Kết quả]

720

27 phút 19 giây

1

Trường Tiểu học Châu Giang A

16

1248462862

Nghiêm Thị Yến Nhi[Kết quả]

700

30 phút

1

Trường Tiểu học Châu Giang A

17

1248520581

Đinh Thị Thùy Dương[Kết quả]

620

29 phút 19 giây

1

Trường Tiểu học Châu Giang A

18

1248363131

Bùi Tiến Dũng[Kết quả]

540

29 phút 28 giây

1

Trường Tiểu học Châu Giang A

19

1248086731

TRẦN HƯNG TÀI[Kết quả]

470

30 phút

1

Trường Tiểu học Châu Giang A

KHỐI 4

TT

ID

Họ và tên

Điểm

Thời gian thi

Số lần thi

Trường

1

1227068994

Nguyễn Phương Linh[Kết quả]

1890

20 phút 10 giây

1

Trường Tiểu học Châu Giang A

1247351072

Nguyễn Phương Linh[Kết quả]

1900

12 phút 39 giây

1

Trường Tiểu học Châu Giang A

1225370726

Nguyễn Phương Linh[Kết quả]

1890

10 phút 19 giây

1

Trường Tiểu học Châu Giang A

1222496487

NGUYỄN PHƯƠNG LINH[Kết quả]

1870

11 phút 46 giây

1

Trường Tiểu học Châu Giang A

2

1250895643

dinh vinh ngoc[Kết quả]

1750

17 phút 57 giây

1

Trường Tiểu học Châu Giang A

3

1228028208

Nguyễn Thị Bích Liên[Kết quả]

1640

20 phút 8 giây

1

Trường Tiểu học Châu Giang A

4

1226010947

Nguyễn Phát Đạt[Kết quả]

1550

25 phút 44 giây

1

Trường Tiểu học Châu Giang A

5

1222501001

HÀ PHƯƠNG LINH[Kết quả]

1520

30 phút

1

Trường Tiểu học Châu Giang A

6

1252174204

NGUYỄN VŨ THÙY LINH[Kết quả]

1420

25 phút

1

Trường Tiểu học Châu Giang A

7

1250676156

AN TAN MINH[Kết quả]

1360

30 phút

1

Trường Tiểu học Châu Giang A

8

1222579238

Nghiêm Vũ Thanh Hòa[Kết quả]

1350

22 phút 33 giây

1

Trường Tiểu học Châu Giang A

9

1249898767

Nguyễn Thu Hà[Kết quả]

1240

23 phút 37 giây

1

Trường Tiểu học Châu Giang A

10

1250440977

NGHIÊM VIÊT ANH[Kết quả]

1210

29 phút 58 giây

1

Trường Tiểu học Châu Giang A

11

1252273523

dao thu hoa[Kết quả]

1130

21 phút 4 giây

1

Trường Tiểu học Châu Giang A

12

1248481986

Lê Anh Đức[Kết quả]

1020

25 phút 38 giây

1

Trường Tiểu học Châu Giang A

13

1248377287

tran thi kim lan[Kết quả]

1020

26 phút 38 giây

1

Trường Tiểu học Châu Giang A

14

1251001098

Lưu Trung Hiếu[Kết quả]

1020

30 phút

1

Trường Tiểu học Châu Giang A

15

1225827850

nghiem xuan phuc[Kết quả]

1000

26 phút 56 giây

1

Trường Tiểu học Châu Giang A

16

1251508463

Nghiêm Thị Ngọc Anh[Kết quả]

980

28 phút 58 giây

1

Trường Tiểu học Châu Giang A

17

1222502471

NGHIÊM XUÂN DƯỠNG[Kết quả]

860

26 phút 42 giây

1

Trường Tiểu học Châu Giang A

18

1225362737

Nghiêm Vân Giang[Kết quả]

790

23 phút 13 giây

1

Trường Tiểu học Châu Giang A

19

1228293307

Trần Thị Loan Phượng[Kết quả]

680

28 phút 49 giây

1

Trường Tiểu học Châu Giang A

20

1247996334

vu thu hoai h[Kết quả]

550

30 phút

1

Trường Tiểu học Châu Giang A

21

1248761771

Nguyễn Thị Thu Huyền[Kết quả]

1060

29 phút 46 giây

1

Trường Tiểu học Châu Giang A

22

1248599227

Đoàn Như Ngọc[Kết quả]

1040

28 phút 44 giây

1

Trường Tiểu học Châu Giang A

23

1225332243

Nguyễn Thị Tú Quyên[Kết quả]

950

21 phút 12 giây

1

Trường Tiểu học Châu Giang A

24

1248602253

Bùi Minh Vũ[Kết quả]

830

28 phút 55 giây

1

Trường Tiểu học Châu Giang A

25

1248603007

Nguyễn Hải Yến[Kết quả]

800

30 phút

1

Trường Tiểu học Châu Giang A

26

1251221470

nguyen ha kieu anh[Kết quả]

650

24 phút 38 giây

1

Trường Tiểu học Châu Giang A

27

1248602629

Lương Thị Hồng Nhung[Kết quả]

650

26 phút 47 giây

1

Trường Tiểu học Châu Giang A

28

1248599637

Vũ Anh Tuấn[Kết quả]

640

29 phút 5 giây

1

Trường Tiểu học Châu Giang A

29

1248601875

Bùi Quốc Lâm[Kết quả]

620

29 phút 15 giây

1

Trường Tiểu học Châu Giang A

30

1248600408

Vũ Hải Lâm[Kết quả]

600

29 phút 14 giây

1

Trường Tiểu học Châu Giang A

31

1248600033

Nguyễn Thanh Minh[Kết quả]

540

27 phút 47 giây

1

Trường Tiểu học Châu Giang A

32

1248481332

Phạm Thị Diệu Quỳnh[Kết quả]

510

23 phút 23 giây

1

Trường Tiểu học Châu Giang A

33

1249900516

NGUYỄN TRẦN QUÁN KIỆT[Kết quả]

510

26 phút 51 giây

1

Trường Tiểu học Châu Giang A

34

1248603633

Phạm Văn Bằng[Kết quả]

450

30 phút

1

Trường Tiểu học Châu Giang A

35

1252248830

Nghiêm Thị Hương Giang[Kết quả]

410

29 phút 1 giây

1

Trường Tiểu học Châu Giang A

36

1248600821

Vũ Nguyễn Thế Bảo[Kết quả]

410

30 phút

1

Trường Tiểu học Châu Giang A

37

1248601444

Triệu Thị Yến Nhi[Kết quả]

360

28 phút 58 giây

1

Trường Tiểu học Châu Giang A

KHỐI 5

TT

ID

Họ và tên

Điểm

Thời gian thi

Số lần thi

Trường

1

1227627372

Lê Đức Trung[Kết quả]

1700

29 phút 20 giây

1

Trường Tiểu học Châu Giang A

2

1224374701

thai hong nghiem[Kết quả]

1400

26 phút 40 giây

1

Trường Tiểu học Châu Giang A

3

1222663143

VŨ THÀNH PHONG[Kết quả]

1310

23 phút 50 giây

1

Trường Tiểu học Châu Giang A

4

1222662822

Nguyễn Đức Mười[Kết quả]

1110

29 phút 3 giây

1

Trường Tiểu học Châu Giang A

5

1211491079

Vũ Bùi Tiến[Kết quả]

990

30 phút

1

Trường Tiểu học Châu Giang A

6

1248573349

nguyen ngoc lam[Kết quả]

980

26 phút 7 giây

1

Trường Tiểu học Châu Giang A

7

1213188581

Trần Quang Thắng[Kết quả]

930

29 phút 51 giây

1

Trường Tiểu học Châu Giang A

8

1227745455

Phạm Thanh Chuyền[Kết quả]

840

26 phút 59 giây

1

Trường Tiểu học Châu Giang A

9

1227461700

Vũ Ngọc Bách[Kết quả]

810

24 phút 1 giây

1

Trường Tiểu học Châu Giang A

10

1227059274

TRẦN HẢI ĐĂNG[Kết quả]

760

29 phút 6 giây

1

Trường Tiểu học Châu Giang A

11

1213190122

ĐINH CÔNG SƠN[Kết quả]

750

30 phút

1

Trường Tiểu học Châu Giang A

12

1227057669

bui quang minh[Kết quả]

730

29 phút 43 giây

1

Trường Tiểu học Châu Giang A

13

1216558296

nguyễn thị đang phượng[Kết quả]

700

20 phút 31 giây

1

Trường Tiểu học Châu Giang A

14

1227056600

vu ngoc anh[Kết quả]

680

30 phút

1

Trường Tiểu học Châu Giang A

15

1211482113

NGUYỄN THUÝ HƯỜNG[Kết quả]

630

25 phút 49 giây

1

Trường Tiểu học Châu Giang A

16

1248080277

phạm thị hồng ngọc[Kết quả]

600

30 phút

1

Trường Tiểu học Châu Giang A

17

1252069379

Đỗ Thi Tuyết[Kết quả]

570

28 phút 17 giây

1

Trường Tiểu học Châu Giang A

18

1227067006

An Nhật Minh[Kết quả]

360

29 phút 17 giây

1

Trường Tiểu học Châu Giang A

19

1247991935

Trần Hoàng Anh[Kết quả]

240

30 phút

1

Trường Tiểu học Châu Giang A

Tác giả: thchaugianga

Xem thêmVăn nghệ chào mừng khai giảng năm học 2017 - 2018
Hội thi HĐNGLL