tin tức-sự kiện

Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt vòng Sơ Khảo (Thi Cấp Trường)

Tổ chức các vòng Thi Sơ Khảo (Thi Cấp Trường) "Trạng Nguyên Tiếng Việt"

Căn cứ Thể lệ sân chơi giáo dục trực tuyến “Trạng Nguyên Tiếng Việt” trên internet dành cho học sinh Tiểu học ban hành kèm theo Quyết định số 576/QĐ-TCNS ngày 03/10/2017 của Tổng Giám Đốc Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam.

Căn cứ Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Trạng Nguyên Tiếng Việt" Năm học 2017 - 2018 của trường tiểu học A Châu Giang

Từ ngày 12/12/2017 trường tiểu học A Châu Giang tổ chức các vòng Thi Sơ Khảo (Thi Cấp Trường- Vòng 12) của sân chơi giáo dục trực tuyến “Trạng Nguyên Tiếng Việt” trên internet năm học 2017 – 2018.

Toàn trường có 72 học sinh tham gia. Trong đó: Khối 5: 20 em, khối 4: 15 em, khối 3: 16 em, khối 2: 10 và khối có 11 em.

KẾT QUẢ THI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT VÒNG SƠ KHẢO ( KHỐI 5)

Stt

Số ID

Họ và tên

N.T.N.S

Lớp

Vòng thi

Điểm

Thời gian

1

1824625

Hà Phương Linh

15/12/2007

5 (5A)

12

280

301

2

1607048

Nghiêm Xuân Phúc

11/4/2007

5 (4A)

12

270

326

3

1829070

Nguyễn Phương Linh

24/03/2007

5 (5A)

12

270

984

4

1799801

Nguyễn Phát Đạt

4/2/2007

5 (5a)

12

270

1187

5

1861354

Đinh Vĩnh Ngọc

9/11/2007

5 (5a)

12

260

311

6

1862412

Nguyễn Vũ Thùy Linh

24/02/2007

5 (5a)

12

260

477

7

1877190

Lưu Trung Hiếu

4/5/2007

5 (5a)

12

260

731

8

2033169

Lê Nguyễn Hoàng Anh

11/2/2007

5 (5a)

12

260

773

9

1817211

An Tấn Minh

11/1/2007

5 (5A)

12

250

408

10

1798270

Lê Gia Thuần

31/07/2007

5 (5a)

12

250

666

11

2054894

Nghiêm Vũ Thanh Hòa

11/3/2007

5 (5A)

12

250

853

12

1865406

Nghiêm Thị Ngọc Anh

4/4/2007

5 (5a)

12

250

872

13

1807390

Nguyễn Thị Bích Liên

24/06/2007

5 (5a)

12

230

856

14

1815104

Đào Thu Hòa

16/02/2007

5 (5A)

12

220

385

15

1910748

Nghiêm Phương Anh

3/9/2007

5 (5a)

12

220

1354

16

1881484

Lưu Văn Quý

14/01/2007

5 (5A)

12

210

784

17

1934181

Nguyễn Thị Mỹ Hoa

15/08/2007

5 (5A)

12

200

1485

18

1774234

Nguyễn Thu Hà

25/05/2007

5 (5C)

12

170

910

19

1795186

Vu Thu Hoài

19/06/2007

5 (5a)

12

140

1249

20

1944883

Nghiêm Khánh Linh

26/08/2007

5 (5a)

12

120

1609

KẾT QUẢ THI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT VÒNG SƠ KHẢO ( KHỐI 4)

Stt

Số ID

Họ và tên

N.T.N.S

Lớp

Vòng thi

Điểm

Thời gian

1

1946039

Phạm Mai Anh

23/09/2008

4 (4b)

12

280

441

2

2046264

Lưu Phương Hà

31/08/2008

4 (4a)

12

260

484

3

1874599

Vũ Thị Nguyệt Hà

12/2/2008

4 (4a)

12

250

453

4

2080786

Nghiêm Việt An

24/11/2008

4 (4a)

12

240

434

5

2046549

Nghiêm Trường Sơn

3/1/2008

4 (4a)

12

230

531

6

2048479

Trần Thị Kim Huệ

1/1/2008

4 (4B)

12

230

650

7

1949458

Nguyễn Thanh Xuân

16/05/2008

4 (4b)

12

230

795

8

1949693

Lê Thi Thu Hoa

7/10/2008

4 (4b)

12

220

608

9

1845321

Đinh Thị Thùy Dương

13/02/2008

4 (4a)

12

220

1245

10

2028849

Diệp

29/05/2008

4 (4b)

12

210

461

11

1874600

Vũ Hà Vịêt Phú

25/12/2008

4 (4B)

12

210

468

12

1877572

Bùi Hà Anh Thư

18/12/2008

4 (4B)

12

200

665

13

1950204

Bui Ngoc Huyen Trang

1/6/2008

4 (4B)

12

190

618

14

1998446

Vũ Trà My

26/01/2008

4 (4A)

12

190

1052

15

1955346

Nguyễn Như Quỳnh

25/05/2008

4 (4b)

12

110

479

KẾT QUẢ THI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT VÒNG SƠ KHẢO ( KHỐI 3)

Stt

Số ID

Họ và tên

N.T.N.S

Lớp

Vòng thi

Điểm

Thời gian

1

1866377

Bùi Anh Thơ

28/03/2009

3 (3A)

12

280

981

2

1829677

Nguyen Thi Cam Van

6/1/2009

3 (3A)

12

270

428

3

1781375

Nguyễn Thế Nam

22/09/2009

3 (a)

12

270

634

4

1858534

Nguyễn Phương Lan

28/03/2009

3 (3A)

12

270

1010

5

1867313

Lưu Hoàng Long

30/03/2009

3 (3A)

12

260

271

6

1813870

Lưu Hoàng Long

30/03/2009

3 (3A)

12

260

501

7

1862129

Bùi Thiện Nhân

3/3/2009

3 (3a)

12

260

903

8

1829775

Đoàn Như Lan

11/5/2009

3 (3A)

12

260

910

9

2047703

Nghhiêm Minh Châu

11/11/2009

3 (3a)

12

260

1016

10

1778860

An Trường Giang

14/04/2009

3 (3A)

12

260

1250

11

1990873

Vũ Gia Huy

2/1/2009

3 (3A)

12

250

496

12

1829333

Vu Thi Thanh Huyền

11/6/2009

3 (3a)

12

240

630

13

1876639

Nguyễn Bảo Ngọc

12/1/2009

3 (3A)

12

240

630

14

1861045

Nguyễn Minh Dung

15/09/2009

3 (3a)

12

230

508

15

1866869

Lê Thuỳ Linh

20/09/2009

3 (3A)

12

230

996

16

1818190

An Đức Đạt

15/06/2009

3 (3A)

12

170

601

KẾT QUẢ THI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT VÒNG SƠ KHẢO( kHỐI 2)

Stt

Số ID

Họ và tên

N.T.N.S

Lớp

Vòng thi

Điểm

Thời gian

1884084

Bùi Ngọc Phương Thảo

23/04/2010

2 (2A)

12

230

1143

2

1907426

Nguyễn Lan Anh

26/05/2010

2 (2b)

12

220

1450

3

1823206

Vũ Trà My

14/06/2010

2 (2b)

12

210

1624

4

1843865

Tran Anh Thư

7/3/2010

2 (2A)

12

190

1099

5

1874291

Nghiêm Thị Vân Dung

2/9/2010

2 (2b)

12

170

980

6

1947684

Nguyen Thị Mai Phương

6/2/2010

2 (2b)

12

170

1193

7

1862426

Hà Quang Thắng

2/9/2010

2 (2A)

12

150

1198

8

1862364

Nguyễn Thị Mĩ Duyên

15/07/2010

2 (2A)

12

140

1360

9

1874910

Dương Thi Thảo Vân

12/6/2010

2 (2b)

12

120

780

10

1862440

Vũ Tiến Đạt

27/09/2010

2 (2A)

12

90

612

KẾT QUẢ THI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT VÒNG SƠ KHẢO ( KHỐI 1)

Stt

Số ID

Họ và tên

N.T.N.S

Lớp

Vòng thi

Điểm

Thời gian

1

1843403

Vũ Hoàng Nhật Minh

8/1/2011

1 (1C)

12

290

1039

2

1915320

Vũ thiên long

1/10/2017

1 (1a)

12

270

655

3

1980291

Lưu Gia Bảo

5/7/2011

1 (1B)

12

270

1008

4

1919402

Nghiêm Thu An

25/08/2011

1 (1c)

12

260

424

5

1822838

Nghiêm Đức Minh

9/3/2011

1 (1C)

12

260

448

6

1866292

Nghiêm Thị Hà Vy

27/03/2011

1 (1a)

12

260

1755

7

2010918

Lương Thị Phuong Linh

23/03/2011

1 (1a)

12

250

1069

8

1839846

Ngô Vũ Việt Anh

14/06/2011

1 (1b)

12

250

1120

9

2013588

Nguyễn Thị Diệu Thảo

1/11/2011

1 (1C)

12

220

486

10

1838092

Nguyễn Thu Huyền

10/2/2011

1 (1c)

12

210

528

11

1913484

Nguyễn Quỳnh Nga

1/10/2011

1 (1C)

12

160

955

Sân chơi Trạng nguyên Tiếng Việt giúp các em thêm yêu tiếng Việt, từ đó nâng cao ý thức giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong quá trình hội nhập quốc tế.

Một số hình ảnh trong buổi thi.

Tác giả: thchaugianga

Xem thêmVăn nghệ chào mừng khai giảng năm học 2017 - 2018
Hội thi HĐNGLL