tin tức-sự kiện

Kế hoạch tổ chức ngày 22/12

PHÒNG GD&ĐT DUY TIÊN

TRƯỜNG THA CHÂU GIANG

Số…../KH-THACG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Châu Giang, ngày … tháng 11 năm 2016

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA

CHÀO MỪNG NGÀY THÀNH LẬP QĐND VN VÀ NGÀY HỘI QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN

Căn cứ kế hoạch hoạt động NGLL năm học 2016- 2017;

Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường;

Ban lãnh đạo xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam ( 22/12/1944 – 22/12/2016); 27 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân ( 22/12/1989 – 22/12/2016) như sau:

  1. Mục đích yêu cầu.

Nhằm tuyên truyền về truyền thống lịch sử vẻ vang của quân đội nhân dân Việt Nam, truyền thống của lực lượng vũ trang địa phương, truyền thống của quê hương Hà Nam, quê hương Duy Tiên. Qua đó làm cho toàn thể cán bộ giáo viên và học sinh trong nhà trường nhận thức sâu sắc về bản chất cách mạng, truyền thống vẻ vang, chiến công hiển hách của lực lượng vũ trang trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Khơi dậy truyền thống yêu nước, long tự hào dân tộc, ý chí độc lập, tinh thần đoàn kết trong cán bộ, giáo viên và học sinh quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ học kì 1 năm học 2016 - 2017.

Tổ chức hoạt động ngoại khóa, văn nghệ chào mừng lễ kỷ niệm.

Các hoạt động góp phần rèn luyện cho các em về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, có ý thức vươn lên trong học tập.

Công đoàn, Đoàn thanh niên, các tổ chuyên môn, GVCN trên cơ sở kế hoạch tổ chức các hoạt động thi đua, phối hợp thực hiện có hiệu quả.

Kế hoạch phải được triển khai đến toàn thể CBGV, học sinh trong nhà trường từ ngày 5 đến hết tháng 12 năm 2016.

  1. Nội dung kế hoạch.
  1. Thời gian hoạt động.

Tổ chức vào ngày 19/12/2016.( buổi sáng từ 7h15’ đến 8 h)

2. Thành phần.

Mời Cựu chiến binh ( Trong xã) thời kì kháng chiến chống mỹ.

Toàn thể CBGV và học sinh trong nhà trường.

3. Cách thức tổ chức.

- Văn nghệ chào mừng.

- Ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của quân đội nhân dân Việt Nam truyền thống của quê hương Châu Giang;

- Giao lưu với cựu chiến binh.

- Nói về hình ảnh người lính trong thơ ca kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ

( xen phần đọc thơ, văn nghệ của CBGV, học sinh về người lính và giao lưu với cựu chiến binh trong nhà trường.)

  1. Tổ chức thực hiện.

Công đoàn trường phối hợp với Đoàn, Đội căn cứ vào sự chỉ đạo của Chi bộ, Ban lãnh đạo xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động.

GVCN căn cứ vào kế hoạch thực hiện.

Trên đây là kế hoạch tổ chức hoạt đông ngoại khóa chào mừng ngày Hội quốc phòng toàn dân 22/12/2016 của trường tiểu học A Châu Giang.

Nơi nhận:

  • Công đoàn
  • Đoàn TD; Đội TNTP
  • Các tổ chuyên môn
  • GVCN các lớp.

Hiệu trưởng

Vũ Thị Minh Huệ

Tác giả: thchaugianga

Xem thêmVăn nghệ chào mừng khai giảng năm học 2017 - 2018
Hội thi HĐNGLL