tin tức-sự kiện

Kết quả thi Tiếng Anh qua mạng cấp huyện
Danh sách học sinh đạt giải

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Lớp

Đạt giải

Ngày

Tháng

Năm

1

Nguyễn Phương Linh

24

3

2007

3A

Nhì

2

Đinh Vĩnh Ngọc

09

11

2007

3C

Ba

3

Nguyễn Thị Bích Liên

24

6

2007

3B

Ba

4

Nguyễn Phát Đạt

04

02

2007

3B

KK

5

Nghiêm Vũ Thanh Hòa

11

3

2007

3A

Ba

6

Nguyễn Vũ Thùy Linh

24

02

2007

3B

KK

7

Lê Đức Trung

18

10

2006

4A

Nhì

8

Vũ Bùi Tiến

02

6

2006

4A

Nhì

9

Nguyễn Đức Mười

03

3

2006

4A

Ba

10

Nguyễn Ngọc Lâm

05

9

2006

4A

Ba

11

Nghiêm Hồng Thái

17

12

2006

4A

KK

12

Trần Quang Thắng

04

4

2006

4A

KK

13

Vũ Thành Phong

28

9

2006

4A

KK

14

Nghiêm Huyền Trang

05

01

2005

5A

Nhất

15

Phạm Trần Dũng

23

7

2005

5A

Ba

16

Nghiêm Lam Giang

03

01

2005

5A

KK

17

Nguyễn Hà Phương

12

4

2005

5A

Ba

18

Nghiêm Linh Chi

29

4

2005

5A

Ba

19

Trịnh Hoài Anh

23

9

2005

5A

KK

20

Trần Thúy Hảo

25

02

2005

5A

Ba

Châu Giang, ngày 28 tháng 01 năm 2016

HIỆU TRƯỞNG

Vũ Thị Minh Huệ

Tác giả: thchaugianga

Xem thêmVăn nghệ chào mừng khai giảng năm học 2017 - 2018
Hội thi HĐNGLL