tin tức-sự kiện

BIÊN BẢN cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên mạng Internet cấp trường năm học 2016 - 2017

PHÒNG GD &ĐT DUY TIÊN

TRƯỜNG TH A CHÂU GIANG

Số: ...../BB- TH ACG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Châu Giang, ngày 03 tháng 12 năm 2016

BIÊN BẢN

cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên mạng Internet cấp trường

năm học 2016 - 2017

Căn cứ hướng dẫn số 4547/BGD ĐT – GDTrH về việc hướng dẫn tổ chức Olympic Tiếng Anh trên Inrenet và Olympic tài năng Tiếng Anh dành cho học sinh phổ thông năm học 2016 – 2017;

Ngày 03/12/2016, tại trường TH A Châu Giang tổ chức cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên mạng Internet cấp trường năm học 2016 – 2017;

Hội đồng thi được thành lập theo Quyết định số18/QĐ -THACG ngày 01 /12/2016 của Hiệu trưởng trường tiểu học A Châu Giang.

NỘI DUNG:

1. Khai mạc: Vào hồi 7giờ ngày 03/12/2016.

2. Họp Hội đồng thi:

2.1. Chủ tịch Hội đồng thi Olympic Tiếng Anh trên mạng Internet cấp trường, năm học 2016 - 2017 quán triệt tinh thần chỉ đạo về việc tổ chức thi.

2.2. Phân công nhiệm vụ:

a) Lãnh đạo và thư kí Hội đồng thi:

- Đ/c: Vũ Thị Minh Huệ - Chủ tịch HĐ thi

- Đ/c: Lê Thị Thúy - P. Chủ tịch HĐ thi

- Đ/c: Nguyễn Thị Mai Loan - Thư ký

- Đ/c Phạm Anh Tuấn – Phụ trách kỹ thuật

- Đ/c: Nghiêm Thị Văn - Giám sát

b) Cán bộ coi thi tại các phòng thi:

Phòng số 1 ( Phòng Tin học)

Giám thị số 1: Đ/c Bùi Thị Hồng

Giám thị số 2: Đ/c Đỗ Thị Hương

Phòng thi số 2 ( Phòng Tiếng Anh)

Giám thị số 1: Đ/c Lê Thị Kim Dung

Giám thị số 2: Đ/c Vũ Thị Hắng

3. Thời gian:

Trước giờ thi chính thức của Ban tổ chức 15 phút, Chủ tịch HĐ coi thi mở mã số thi, giao cho giám thị số 1.

Tiến hành thi theo khung giờ của Ban tổ chức.

4. Số lượng thí sinh:

Khối lớp

Tông số đăng ký

Số HS dự thi

Số vi phạm quy chế

3

19

19

0

4

38

37

0

5

20

19

0

5. Ghi kết quả thi.

Hết giờ làm bài giám thị 1 ghi kết quả của học sinh và cho HS ký tên vào tờ ghi danh sách học sinh dự thi.

6. Tổng kết:

6.1. Hội đồng thi tiến hành họp tổng kết, đánh giá, đúc rút kinh nghiệm về công tác tổ chức kỳ thi và việc chấp hành kỷ luật thi của thí sinh và các thành viên trong Hội đồng thi.

6.2. Đánh giá chung:

Cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên mạng Internet cấp trường

năm học 2016 - 2017 của trường Tiểu học A Châu Giang năm học 2016 – 2017 diễn ra bình thường, đúng quy định.

Hội đồng thi kết thúc buổi làm việc vào hồi 14giờ 30 phút ngày 03/12/2016. Biên bản này lập thành 2 bản (1bản gửi Phòng GD&ĐT Duy Tiên, 1 bản lưu tại nhà trường) đã được thông qua Hội đồng thi và được các thành viên nhất trí 100%, không có ý kiến nào khác./.

THƯ KÝ

Nguyễn Thị Mai Loan

Tác giả: thchaugianga

Xem thêmVăn nghệ chào mừng khai giảng năm học 2017 - 2018
Hội thi HĐNGLL