tin tức-sự kiện

Báo cáo sơ kết công tác Đội năm học 2017-2018

HĐĐ HUYỆN DUY TIÊN

LIÊN ĐỘI TH A CHÂU GIANG

Số: 01/BC-LĐ

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

Châu Giang , ngày 14tháng 1 năm 2018

BÁO CÁO

Sơ kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi học kỳ I năm học 2017 - 2018

Thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017 - 2018 với chủ đề:

“Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”

Công tác Đội và phong trào thiếu nhi học kỳ I năm học 2017 - 2018 của Liên đội tiểu học A Châu Giang 4 có những khó khăn và thuận lợi nhất định nhưng đã đạt được những kết quả trên các mặt công tác cụ thể sau:

I. TÌNH HÌNH CHUNG:

1/ Thuận lợi:

- Liên đội nhận được sự chỉ đạo kịp thời của Hội đồng đội các cấp trong việc thực hiện công tác Đội và phong trào thiếu nhi.

- Sự chỉ đạo sâu sát của Ban giám hiệu với hoạt động của liên đội.

- Sự tham gia phối hợp nhiệt tình, hiệu quả của Giáo viên chủ nhiệm trong mọi hoạt động phong trào của Liên đội.

- Các em học sinh nhiệt tình, hăng say đối với các hoạt động của liên đội từ đó giúp các hoạt động, phong trào được duy trì và phát huy.

2/ Khó khăn:

Bên cạnh những thuận lợi, công tác Đội và phong trào thiếu nhi của Liên đội cũng gặp không ít khó khăn như:

  • Thời gian học tập của học sinh dày, việc tổ chức các hoạt động còn trùng lấp với thời gian học tập, gây ảnh hưởng việc học của học sinh và kết quả thực hiện các phong trào, kế hoạch chưa cao.

- Lứa tuổi các em còn nhỏ, nhận thức chưa sâu, nên việc sinh hoạt còn bỡ ngở, sự sáng tạo chưa cao trong các buổi sinh hoạt.

II/. CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐỘI:

- Tổng số tổng phụ trách Đội: 1 đ/c.

- Tổng số lớp 13 trong đó: 8 chi đôi và 5 lớp sao nhi đồng

III. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:

1. Triển khai phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”

1.1 Tạo môi trường cho thiếu nhi rèn luyện đạo đức, bồi đắp lý tưởng, truyền thống cách mạng.

- Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục thiếu nhi về lịch sử, truyền thống của dân tộc, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đội TNTP Hồ Chí Minh thông các giờ sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt đội, sinh hoạt sao... Giáo dục truyền thống cho học sinh trong các ngày lễ quốc khánh 2/9, tết trung thu, ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 được 10 cuộc với hơn 1000 lượt học sinh được giáo dục tuyên truyền.

- Tổ chức phát động phong trào thi đua “Thiếu nhi Vĩnh Thuận thi đua thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy” trong toàn Liên đội. Đang xây dựng phong trào thi đua “Chi đội 3 tốt- sao nhi đồng 3 chăm ngoan” trong toàn liên đội.

- Liên đội tiếp tục phát động phong trào “Nuôi heo đất” từ số tiền nhặt được của rơi không có người nhận.

1.2 Tạo môi trường giúp thiếu nhi thi đua học tập

- Thực hiện sự chỉ đạo của Ban giám hiệu nhà trường, Liên đội thường xuyên nhắc nhở Đội viên nâng cao ý thức học tập, hướng dẫn các phương pháp học tập hiệu quả qua các giờ sinh hoạt dưới cờ (giáo dục kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng giải quyết vấn đề,…), xây dựng và duy trì hoạt động của các câu lạc bộ học tập của Liên đội: CLB anh văn, CLB Mĩ Thuật… để học sinh có cơ hội phát huy năng lực, khả năng của mình.

- Tổ chức cuộc thi văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam nhằm phát huy năng lực viết cho học sinh trong nhà trường.

- Thực hiện kế hoạch của Phòng giáo dục, liên đội đã tổ chức ngày hội “tuần lể học tập suốt đời năm 2017” với nhiều hoạt động thu hút học sinh.

1.3 Tạo môi trường cho thiếu nhi thi đua rèn luyện sức khỏe, kỹ năng, lối sống, nếp sống:

- Giáo dục học sinh nếp sống văn minh, biết giữ gìn cảnh quan môi trường của nhà trường, giáo dục học sinh ý thức bảo vệ môi trường và xây dựng môi trường “Xanh- sạch- đẹp”, thường xuyên phối hợp với ban lao động, giáo viên chủ nhiệm tổ chức phát động các buổi lao động, duy trì, chăm sóc vườn thực vật, chăm sóc bồn hoa, cây xanh của nhà trường.

- Tổ chức múa hát sân trường với các bài hát phù hợp trong các giờ ra chơi để học sinh thư giãn, rèn luyện thân thể.

- Tổ chức chương trình “Vui hội trăng rằm” trong ngày tết trung thu cho học sinh.

1.4 Về phương thức triển khai phong trào

- Tổ chức thực hiện kế hoạch phong trào theo chương trình năm học. Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm tổ chức thực hiện các kế hoạch theo đứng thời gian và chương trình.

- Trong học kì Liên đội cũng đã xây dựng và triển khai phong trào “Thiếu nhi Vĩnh Thuận thi đua thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy” bao gồm các phong trào nhánh: “Chi đội 3 tốt- Sao nhi đồng 3 chăm ngoan”- “Rèn luyện kĩ năng cho ban chỉ huy Liên đội” và các phong trào học tập, rèn luyện theo chủ điểm hàng tháng.

2. Xây dựng Đội TNTP Hồ Chí Minh vững mạnh

2.1 Công tác nhi đồng

- Tiếp tục duy trì sinh hoạt sao nhi đồng theo chủ điểm. Nâng cao tính tự quản cho đội ngủ chỉ huy đội trong sinh hoạt sao nhi đồng.

2.2. Công tác Đội viên

- Phát động các phong trào thi đua trong đội viên: thi đua chào mừng ngày nhà giáo Việt nam 20-11, theo dõi tình hình thực hiện nề nếp nội quy rèn luyện của đội viên.

- Thường xuyên theo dõi tình hình của sao nhi đồng khối 3 để kịp thời lập danh sách, quản lý danh sách để tổ chức bồi dưỡng kết nạp.

2.3 Công tác xây dựng tập thể Đội trong trường học.

- Tổ chức đại hội liên đội nhiệm kỳ 2017-2018 đúng thời gian. Đại hội diễn ra trang trọng, đúng điều lệ, qua Đại hội đã bầu ra ban chỉ huy Liên đội gồm 9 bạn để hoạt động trong nhiệm kỳ.

2.4. Công tác chỉ huy Đội

- Thành lập và sinh hoạt câu lạc bộ kĩ năng định kì sinh hoạt cho đội ngũ ban chỉ huy Liên đội và chỉ huy đội của các Liên đội.

III/ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ:

  1. Ưu điểm:

- Các hoạt động phong trào được tổ chức thường xuyên tạo điều kiện cho học sinh phát huy năng lực, tạo cơ hội cho học sinh giao lưu với nhau.

2. Hạn chế:

- Thời gian học của học sinh dày, ảnh hưởng đến chất lượng các phong trào.

- Kinh phí tổ chức của các hoạt động phong trào còn hạn chế.

Trên đây là báo cáo sơ kết học kỳ I công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017 – 2018 của Liên đội TH A Châu Giang.

DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU

HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

- Ban giám hiệu (để b/c)

- HĐĐ huyện (để b/c)

- Lưu.

TM LIÊN ĐỘI

TPT

Hoàng Thị Hồng Nhung

Tác giả: thchaugianga

Xem thêmVăn nghệ chào mừng khai giảng năm học 2017 - 2018
Hội thi HĐNGLL