tin tức-sự kiện

Đại hội Chi bộ Trường tiểu học A Châu Giang

DIỄN VĂN KHAI MẠC

Căn cứ Chỉ thị 36 – CT/TM, ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Thực hiện kế hoạch số 26 – KH/ĐU ngày 13 tháng 10 năm 2014 của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Châu Giang về việc triển khai Đại hôi Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020; Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2018.

Được sự nhất trí của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Châu Giang, ngày 16 tháng 01 năm 2015, Ban chi ủy chi bộ Trường tiểu học A Châu Giang quyết định triệu tập Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2018.

Về dự và và chỉ đạo Đại hội có:

Đồng chí: Lê Tuấn Thanh – Phó Bí thư thường Đảng ủy xã Châu Giang;

Đồng chí: Nghiêm Xuân Hưng – Văn phòng Đảng ủy xã Châu Giang;

Hình ảnh của Đại hội chi bộ

Đồng chí: Lê Tuấn Thanh – Phó Bí thư thường Đảng ủy xã Châu Giang;

Đại hội chi bộ bao giờ cũng có ý nghĩa hết sức quan trọng. Song nhiệm kỳ này ý nghĩa đó càng tăng lên gấp bội khi Đại hội được tổ chức vào thời điểm mà toàn Đảng, toàn quân đang ra sức thi đua lập thành tích góp phần thực hiện thắng Nghị quyết Đại hội các cấp nhiệm 2010 – 2015, đồng thời chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Nhiệm kỳ vừa qua cấp ủy, chi bộ và các đồng chí đảng viên đã đoàn kết, vượt mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao và ngày càng phát triển đi lên, góp phần đáng kể vào sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã nhà. Trong nhiệm kỳ vừa qua mặc dù còn gặp những khó khăn song Bna chi ủy, chi bộ đã nghiêm túc quán triệt và thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước, của Tỉnh, Huyện và của xã. Tập trung chỉ đạo và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao đặc biệt chỉ đạo chuyên môn trong nhà trường về giáo dục – giảng dạy đạt kết quả cao.

Đạt được kết quả trên, chính là sự đoàn kết nhất trí trong chi bộ Đảng, gắn bó mật thiết với quần chúng nhân dân, sự lãnh đạo chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, sự phối hợp giúp đỡ của các ban, ngành đoàn thể.

Để đạt được những mục tiêu, nhiệm vụ phát triển hơn nữa trong nhiệm kỳ tới đòi hỏi mỗi chúng ta phải xác định đúng đắn nhiệm vụ chính trị của chi bộ. Đại hội sẽ đi sâu kiểm điểm tình hình thực hiệm nhiệm vụ nhiệm kỳ qua để từ đó rút ra bài học kinh nghiệm làm cho cơ sở để đề ra phương hướng, nhiệm vụ và những giải pháp sát, trúng, phù hợp với thự tiễn để đảm bảo tổ chức thự hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2018.

Đại hội sẽ tập trung thảo luận đóng góp ý kiến, xây dựng báo cáo chính trị trình tại Đại hội, tham gia ý kiến vào dự thảo các văn kiện đâị hội Đảng cấp trên…

Bên cạnh đó Đại hội còn có trách nhiệm xem xét, lựa chọn những đảng viên tiêu biểu, có phẩm chất đạo đức, có đủ đức, đủ tài có tinh thần phục vụ nhân dân để bầu vào Ban chi ủy nhiệm kỳ mới; đồng thời lựa chọn những đảng viên tiêu biểu đại diện cho 16 đảng viên trong chi bộ đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Châu Giang lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ của Đại hội, mỗi đại biểu phải nêu cao tính đảng, làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trung thực, cởi mở và thẳng thắn, tiếp thu Nghị quyết Đại hội với tất cả nhiệt tình cách mạng, với tinh thần mới, khí thế mới và quyết tâm mới, chúng ta sẽ biến Nghị quyết Đại hội thành hành động cách mạng thiết thực và đạt nhiều thắng lợi mới, góp phần th đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần tứ XIII của Đảng.

Với niềm tin sâu sắc đó, thay mặt đoàn chủ tịch tôi xin long trọng tuyên bố khai mạc Đại hội Chi bộ trường tiểu học A Châu Giang nhiệm kỳ 2015 – 2018.

Tác giả: thchaugianga

Xem thêmVăn nghệ chào mừng khai giảng năm học 2017 - 2018
Hội thi HĐNGLL