tin tức-sự kiện

Báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DUY TIÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC A CHÂU GIANG

BÁO CÁO

KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA

“XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN, HỌC SINH TÍCH CỰC”

NĂM HỌC 2014 – 2015

Căn cứ Chỉ thị số 40/CT-BGD&ĐT ngày 22 tháng 7 năm 2008 về việc phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường phổ thông giai đoạn 2008-2013. Căn cứ Công văn số 307/KH-BGD&ĐT ngày 22 tháng 7 năm 2008 về kế hoạch triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” của Bộ GD&ĐT;

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT UBND tỉnh Hà Nam về việc triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường mần non, phổ thông giai đoạn 2008-2013;

Căn cứ kế hoạch năm học 2014-2015; kế hoạch triển khai thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” giai đoạn 2008-2013 và năm học 2014-2015 của đơn vị; Trường tiểu học A Châu Giang báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực ” trong năm học 2014 -2015 như sau:

A- Đặc điểm tình hình

1. Thuận lợi:

Trường tiểu học A Châu Giang là trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2. Đội ngũ giáo viên đủ về số lượng (giáo viên dạy văn hoá và dạy chuyên biệt), chuyên môn tương đối vững vàng. Học sinh chăm ngoan, hoàn thành các môn học và các hoạt động giáo dục. Các bậc phụ huynh tích cực trong việc góp sức xây dựng cơ sở vật chất nhà trường

Nhà trường được sự quan tâm của các cấp về các hoạt động, nhất là phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và sự nghiệp giáo dục của địa phương.

Diện mạo nhà trường tương đối khang trang: Trường xanh – sạch - đẹp. Xây dựng đựơc việc thực hiện phong trào thi đua: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

2. Khó khăn:

Tuy là trường chuẩn Quốc gia mức độ 2 nhưng cơ sở vật chất chưa thực sự đảm bảo theo chuẩn: phòng chức năng còn là nhà cấp 4 (02 phòng), trang thiết bị phục vụ cho hoạt động dạy và học còn chưa đáp ứng (01 bộ thiết bị dạy Tiếng Anh cho học sinh khối 3.4,5).

Đội ngũ giáo viên chưa đồng bộ về chất lượng (giáo viên dạy môn Âm nhạc, Thể dục chất lượng chuyên môn và hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao chưa giữ được thế mạnh của một trường chuẩn Quốc gia).

Còn một số học sinh thuộc diện hộ nghèo, học sinh sức khoẻ yếu hay ốm đau và một số khó khăn khác ảnh hưởng đến việc thực hiện hoàn thành 5 nội dung của trường học thân thiện, học sinh tích cực.

Xuất phát từ những thuận lợi và khó khăn nêu trên, nhằm thực hiện tốt 5 nội dung của phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trường tiểu học A Châu Giang đã xây dựng kế hoạch thực hiện và những kết quả đạt được từ phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” cụ thể như sau:

B. Nội dung:

I. Việc tổ chức quán triệt thực hiện Chỉ thị 40/2008/CT-BGD ĐT, ngày 22/8/20008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trường phổ thông giai đoạn từ 2008 – 2013 cụ thể năm học 2014-2015.

Ngay từ những ngày đầu chuẩn bị bước vào năm học 2014 – 2015, trường tiểu học A Châu Giang đã tổ chức quán triệt Chỉ thị 40/2008/CT-BGDĐT về việc phát động phong trào thi đua, triển khai của Sở Giáo dục Đào tạo, công văn thực hiện nhiệm vụ năm học của Phòng Giáo dục Đào tạo đồng thời nhà trường còn triển khai kế hoạch thực hiện phong trào thi đua với các giai đoạn thực hiện đến cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học sinh và phụ huynh học sinh thông qua các hình thức như: Họp hội đồng, băng zôn, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền, ....Những hoạt động này đã giúp cho cán bộ, cha mẹ học sinh và học sinh nhận thức đầy đủ ý nghĩa, mục tiêu, nội dung của phong trào “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

II. Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện

1. Việc thành lập Ban chỉ đạo phong trào thi đua

Nhà trường đã tham mưu với chính quyền địa phương và phối kết hợp với các đoàn thể, chính trị; nhất là công đoàn cơ sở, chi đoàn thanh niên thành lập ban chỉ đạo về phong trào thi đua: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

Ban chỉ đạo đã làm tốt công tác tham mưu với các cấp uỷ đảng chỉ đạo các đoàn thể tổ chuyên môn và các bộ phận liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

2. Xây dựng và tổ chức kế hoạch thực hiện

Hiệu trưởng là người trực tiếp xây dựng kế hoạch thực hiện và chịu trách nhiệm triển khai sâu rộng trong toàn nhà trường về phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” gắn kế hoạch thực hiện phong trào thi đua theo Chỉ thị 40 với thực hiện cuộc vận động hai không và cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”

Phối hợp với công đoàn cơ sở tổ chức phát động phong trào thi đua tại hội nghị cán bộ công chức, tổ chức kí cam kết cộng đồng trách nhiệm giữa Chi bộ nhà trường, Công đoàn thanh niên trong việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua này. Nhà trường tiến hành báo cáo với phòng GD-ĐT với cấp uỷ, chính quyền địa phương, Ban đại diện cha mẹ học sinh về việc xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, đảm bảo về cơ sở vật chất cho học sinh đáp ứng các tiêu chí của nội dung thi đua về “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

Tổ chức hướng dẫn, chỉ đạo các bộ phận công tác xây dựng kế hoạch cụ thể hoạt động ngoài giờ lên lớp phù hợp.

Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua trong các hoạt động giai đoạn thực hiện.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CỤ THỂ Ở TỪNG NỘI DUNG

PHẦN I: PHONG TRÀO TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN

Nội dung 1. Xây dựng trường lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn

1.1. Bảo đảm trường an toàn, sạch sẽ, có cây xanh, thoáng mát và ngày càng đẹp hơn, lớp học đủ ánh sáng, bàn ghế hợp lứa tuổi học sinh

Trường có hàng rào bao quanh, cổng, biển trường theo quy định của Điều lệ trường tiểu học. Ngay từ đầu năm học trường đã triển khai các quy định về giữ gìn bảo vệ môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh cho học sinh.

Khuôn viên nhà trường sạch sẽ, có cây xanh thoáng mát, lớp học đủ ánh sáng, được trang trí khoa học, gần gũi, thân thiện với học sinh và theo mô hình VNEN. Trường có sân chơi an toàn, thường xuyên dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ.

Nhà trường có đầy đủ các phương tiện dạy học hiện đại như máy chiếu, máy tính, ti vi... và thiết bị truyền thống 1 bộ/lớp được để ở tủ lớp, các phòng chức năng hoạt động thường xuyên.

Không gian lớp học thoáng, đẹp, vui mắt, trong mỗi lớp học đều có cây xanh, có bảng chống loá, đủ bàn đôi, ghế đơn. Ngay từ đầu năm học nhà trường đã tiến hành phân loại bàn ghế để phân bổ vào các lớp cho phù hợp với lứa tuổi học sinh.

Trường có đủ nước uống tinh khiết cho học sinh mỗi lớp 01 bình thuận tiện cho học sinh sử dụng.

Hàng tuần, luôn tổ chức cho học sinh lao động vệ sinh theo lịch, hàng ngày học sinh các lớp thường xuyên làm vệ sinh lớp học, thu gom rác đổ đúng nơi quy định, lớp trực tuần cùng đội sao đỏ chịu trách nhiệm đôn đốc nhắc nhở, kiểm tra giám sát. Hầu hết các em đều có ý thức giữ vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân sạch sẽ, giữ gìn cơ sở vật chất, bàn ghế, thiết bị học tập.

1.2 Tổ chức để học sinh trồng cây vào dịp đầu xuân và chăm sóc cây thường xuyên

Vào dịp đầu xuân nhà trường đã phát động phong trào trồng cây, mỗi học sinh ở khối 3, 4, 5 tham gia trồng 1 cây hoa tại các bồn hoa nhà trường.

Xây dựng cho học sinh các lớp nền nếp chăm sóc cây trồng, vườn hoa, cây cảnh của lớp, của khu vực được phân công.

Không có hiện tượng học sinh hái hoa bẻ cành ngắt lá cây và hoa trong trường và nơi công cộng.

Nhà trường có nhiều cây xanh tạo không gian thoáng mát cho các em vui chơi.

1.3. Có đủ nhà vệ sinh được đặt ở vị trí phù hợp với cảnh quan trường học, được giữ gìn vệ sinh sạch sẽ.

Có 01 khu vệ sinh riêng cho giáo viên và 02 khu vệ sinh cho học sinh (riêng nam, nữ). Nhà vệ sinh an toàn, thuận tiện, đảm bảo đủ nước sạch và thường xuyên giữ vệ sinh sạch sẽ. Nhà vệ sinh được đặt ở vị trí phù hợp với cảnh quan nhà trường.

100% học sinh có ý thức giữ vệ sinh chung, tích cực tham gia xây dựng và giữ gìn trường lớp xanh- sạch - đẹp.

1.4. Học sinh tích cực, chủ động tham gia các hoạt động bảo vệ, chăm sóc, giữ gìn vệ sinh môi trường lớp học, nhà trường, khu vệ sinh và vệ sinh cá nhân phù hợp

Nhà trường cùng Liên đội phân công học sinh các lớp tham gia dọn vệ sinh lớp học, sân trường, khu vệ sinh, công trình măng non và bảo vệ, chăm sóc các cây xanh.

Cán bộ lớp, đội sao đỏ kiểm tra chấm điểm kết quả thực hiện của các cá nhân các tổ, của lớp hàng ngày, xếp loại thi đua hàng tuần. Trường kiểm tra các lớp định kì 2 lần/ năm học.

Học sinh có ý thức tích cực giữ gìn, tôn tạo cảnh quan môi trường, vệ sinh công cộng, vệ sinh cá nhân phù hợp với lứa tuổi các em. Nhà trường luôn duy trì việc lao động dọn vệ sinh trường lớp thường xuyên, mỗi ngày 15 phút đầu giờ và tổng vệ sinh vào cuối giờ học ngày thứ sáu hàng tuần dưới sự điều khiển, giám sát của lớp trực tuần, các giáo viên chủ nhiệm và đội sao đỏ.

Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động học sinh tham gia mua Bảo hiểm y tế và đã có 100% HS tham gia.

Làm tốt công tác tham mưu, công tác xã hội hóa giáo dục huy động nguồn kinh phí từ các nhà hảo tâm tăng cường cơ sở vật chất cho nhà trường: Công ty TNHH NOVARET ủng hộ 2 lần với số tiền 10000000 đ; Hội cha mẹ học sinh xây nhà vệ sinh tặng trường trị giá 66000000 đồng. Chính vì vậy, cho đến nay diện mạo nhà trường đã thay đổi rõ rệt, cở sở vật chất được tăng cường, cảnh quan nhà trường ngày càng thêm đẹp, an toàn, tạo tâm thế cho học sinh thích đến trường, có hứng thú học tập và các em thấy thực sự “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”.

Nội dung 1 đạt 19,5 /20 điểm

Nội dung 2. Dạy và học hiệu quả, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi của học sinh ở mỗi địa phương, giúp các em tự tin trong học tập

2.1. Thầy, cô giáo tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm khuyến khích sự chuyên cần, tích cực, chủ động, sáng tạo và ý thức vươn lên, rèn luyện khả năng tự học của học sinh.

Để thực hiện có kết quả nội dung này, Ban thi đua nhà trường đã phát động phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt” trong giáo viên và học sinh. Theo dõi đánh giá kết quả khích lệ kịp thời những cá nhân, tập thể đạt kết quả cao.

Giáo viên luôn gần gũi, tôn trọng đối xử công bằng với học sinh, thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo

100% giáo viên tích cực đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với các đối tượng học sinh, sử dụng triệt để đồ dùng dạy học, áp dụng CNTT trong giảng dạy (có 90,9 % giáo viên biết sử dụng máy vi tính, soạn bài trên máy vi tính và sử dụng giáo án trình chiếu trong các giờ lên lớp). 100% GV quan tâm rèn cho học sinh khả năng tự học, kĩ năng tự kiểm tra, đánh giá kết quả học tập lẫn nhau trong giờ truy bài và các giờ học.

Thực hiện dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng, tích cực đổi mới phương pháp dạy học, đánh giá học sinh theo đúng thông tư 30/2014 của Bộ giáo dục và Đào tạo.

2.2. Học sinh được khuyến khích đề xuất sáng kiến và cùng các thầy cô giáo thực hiện các giải pháp để việc dạy và học có hiệu quả ngày càng cao

Trong các giờ học giáo viên luôn động viên khuyến khích học sinh mạnh dạn đề xuất ý kiến trong học tập bài mới, luyện tập thực hành... dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Kết hợp học tập cá nhân với học tập hợp tác theo nhóm. Học sinh chủ động giúp đỡ lẫn nhau trong học tập và trong các hoạt động.

Rèn cho học sinh thói quen tự học, tự tìm hiểu tài liệu ngoài bài giảng, nhà trường đã tăng cường các đầu sách, mở cửa thư viện vào các ngày trong tuần để rèn cho học sinh thói quen đọc sách. Trong các giờ học GV luôn tạo hứng thú và tạo bầu không khí thoải mái cho học sinh say mê, tự tin, chủ động tham gia vào các hoạt động học tập.

Nội dung 2 đạt 25/25 điểm

Nội dung 3. Rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh

3.1. Rèn luyện khả năng ứng xử hợp lý với các tình huống trong cuộc sống, thói quen và kĩ năng làm việc, sinh hoạt theo nhóm

Thực hiện nghiêm túc chương trình giáo dục kỹ năng sống tích hợp trong các môn học. Học sinh được giáo dục các kĩ năng sống: Các kĩ năng giao tiếp, quan hệ giữa các cá nhân; kĩ năng tự nhận thức; các kĩ năng ra quyết định, suy xét và giải quyết vấn đề; kĩ năng đặt mục tiêu; kĩ năng ứng phó, kiềm chế; kĩ năng hợp tác và làm việc theo nhóm.

Giáo viên thực hiện soạn bài, giảng dạy đều đưa ra các hình thức tổ chức phù hợp cho học sinh trải nghiệm các kỹ năng sống có trong chương trình các môn học, hoạt động tập thể và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

3.2. Rèn luyện sức khoẻ và ý thức bảo vệ sức khoẻ, kĩ năng phòng, chống tai nạn giao thông, đuối nước và các tai nạn thương tích khác.

Giáo dục học sinh có thói quen rèn luyện sức khoẻ: thực hiện nghiêm túc các tiết học thể dục theo thời khoá biểu, xây dựng thói quen tập thể dục buổi sáng cho học sinh, tổ chức cho học sinh thực hiện tốt các buổi sinh hoạt tập thể. Rèn cho học sinh có ý thức và biết tự giữ gìn sức khoẻ, phòng chống dịch bệnh, thực hiện ăn chín uống sôi đảm bảo an toàn thực phẩm.

Phối hợp với trạm y tế khám sức khoẻ định kỳ cho học sinh 2 lần/năm học: được uống thuốc tẩy giun theo chương trình, phòng chống các dịch bệnh đặc biệt là bệnh chân – tay - miệng. Nhà trường phối kết hợp với Trạm y tế xã, Hội phụ nữ xã tổ chức tập huấn cho học sinh kĩ năng rửa tay bằng xà phòng. Ngoài ra, học sinh được hướng dẫn để biết giữ vệ sinh răng miệng, vệ sinh mắt. Nhà trường có sổ theo dõi sức khoẻ của từng học sinh được cập nhật kịp thời.

Thực hiện dạy nghiêm túc chương trình an toàn giao thông ở các khối lớp, trong các giờ học chính khoá và buổi 2, tổ chức hội thi giao thông thông minh cấp trường (2 qúy), tìm hiểu kiến thức về an toàn giao thông cấp trường được học sinh toàn trường tích cực hưởng ứng, hội thi tạo cho các em sự tự tin, mạnh dạn trong giao tiếp và khi tham gia hoạt động, qua hội thi các giúp các em có thêm kiến thức về Luật giao thông và có ý thức chấp hành tốt khi tham gia giao thông.

3.3. Rèn luyện kĩ năng ứng xử văn hoá, chung sống hoà bình, phòng ngừa bạo lực và các tệ nạn xã hội

Quan tâm rèn luyện kỹ năng ứng xử văn hoá cho học sinh trong các tiết dạy đạo đức và các môn học khác, có ý thức sống thân thiện với bạn bè. Các lớp tuyên truyền để học sinh đi học theo nhóm 2-3 học sinh cùng đi trên một tuyến đường, để hỗ trợ nhau đến trường an toàn và thân thiện, tránh sa vào các tụ điểm trò chơi điện tử, tệ nạn xã hội, tránh bị các phần tử xấu dụ dỗ bắt nạt và có thể hỗ trợ nhau khi gặp sự cố bất thường.

Học sinh được giáo dục kĩ năng sống thông qua rèn luyện và thực hiện các quy định về chống bạo lực trong trường và phòng tránh các tệ nạn xã hội. Nhà trường phối kết hợp với hội phụ nữ xã tổ chức tốt diễn đàn “Cộng đồng chung tay phòng chống HIV/AIDS“, qua đó giáo dục cho các em kĩ năng phòng chống HIV/AIDS, giáo dục các em biết chung sống hòa bình, không phân biệt đối xử và kì thị đối với những người nhiễm HIV/AIDS.

Học sinh đã được thực hành kỹ năng ứng xử trong mọi tình huống, có thói quen và kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng tham gia hoạt động Đội và các câu lạc bộ. Có thói quen nói lời hay, văn hóa, đoàn kết, thân ái, giúp đỡ bạn bè và mọi người. Học sinh ngoan, không có hiện tượng đánh, cãi nhau trong nhà trường, không có hành vi bạo lực, không có học sinh vi phạm an toàn giao thông, đuối nước và các tại nạn khác. Học sinh biết cách tránh các tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình, giới tính, phòng ngừa tai nạn học đường.

Đặc biệt nhà trường đã xây dựng được quỹ Chữ thập đỏ với trị giá trên 3 triệu đồng, thăm hỏi, tặng quà những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, những học sinh vượt khó vươn lên trong học tập.... Qua những hoạt động này giáo dục các em tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, khích lệ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Nội dung 3 đạt: 14,0 /15 điểm.

Nội dung 4. Tổ chức các hoạt động tập thể vui tươi lành mạnh

4.1 Tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao một cách thiết thực, khuyến khích sự tham gia chủ động, tự giác của học sinh

Thực hiện kế hoạch năm học, nhà trường đã duy trì các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, tạo môi trường, sân chơi lành mạnh để giáo viên và học sinh tham gia. Phối kết hợp với Liên đội tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, duy trì tốt nền nếp tập thể dục, múa hát giữa giờ. Đặc biệt, Liên đội nhà trường đã thành lập được đội tuyên truyền măng non, sưu tầm các bài hát về Đảng, Bác Hồ, về mái trường, về quê hương đất nước, và một số bài hát dân ca (Inh lả ơi, Gà gáy, Lý cây xanh, Đi cấy...) cho phát sóng vào các ngày trong tuần trên hệ thống truyền thanh của trường.

Mỗi lớp đều có 1 đội văn nghệ, duy trì luyện tập thường xuyên. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 nhà trường cùng Liên đội đã tổ chức thi văn nghệ, báo tường, đồng diễn bài múa hát tập thể, được các em học sinh tích cực tham gia với nhiều tiết mục đặc sắc, tạo sân chơi lành mạnh, thoải mái, giúp các em thêm yêu trường, mến lớp, kính trọng thầy cô.

Ngoài ra nhà trường cũng đã thành lập câu lạc bộ vui khỏe và duy trì tập luyện, tổ chức cho các em học sinh khối 3,4,5 thi cờ vua, điền kinh và chọn cử được đồng đội để tham gia dự thi cấp cụm.

Đội văn nghệ của nhà trường cũng duy trì luyện tập thường xuyên với nhiều tiết mục hấp dẫn tham gia chào mừng các ngày lễ kỉ niệm tại nhà trường và chào mừng các sự kiện lớn của địa phường, của ngành, được các cấp lãnh đạo và phụ huynh học sinh đánh giá cao.

4.2. Tổ chức các trò chơi dân gian và các hoạt động vui chơi giải trí tích cực khác.

Chỉ đạo giáo viên Thể dục, Tổng phụ trách và Bí thư chi đoàn nghiên cứu sưu tầm tài liệu, hướng dẫn tổ chức các trò chơi dân gian, các bài múa dân ca triển khai để các khối lớp tổ chức các trò chơi đảm bảo tính giáo dục, phù hợp với tâm sinh lý độ tuổi cho học sinh tham gia. Kết quả: Mỗi khối lớp tổ chức tối thiểu được 2 đến 3 trò chơi dân gian cho học sinh như: nhảy dây, ô ăn quan, kéo co, mèo đuổi chuột, bịt mắt bắt dê, rồng rắn lên mây, dung dăng dung dẻ,...qua đó giáo dục cho học sinh nét đẹp trong văn hóa truyền thống của dân tộc, giáo dục tinh thần tập thể, tính đoàn kết, ý thức tổ chức kỉ luật, tạo hứng thu cho các em tích cực trong các hoạt động chung ở trường, ở lớp, giúp các em gần gũi thân thiện với mái trường, với thầy cô và bạn bè.

Nội dung 4 đạt: 15/15 điểm.

Nội dung 5. Học sinh tham gia tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng ở địa phương.

5.1. Trường đã nhận chăm sóc một di tích lịch sử, văn hoá hóa ở địa phương, góp phần làm cho di tích ngày một sạch đẹp hơn, hấp dẫn hơn; tuyên truyền, giới thiệu các công trình, di tích của địa phương với bạn bè

Nhà trường đã đăng ký với địa phương nhận chăm sóc đình làng thôn Trì Xá gần khu trường đóng. Nhà trường phối hợp với Hội cựu chiến binh, ban văn hóa xã tổ chức cho học sinh thi tìm hiểu để học sinh nắm được ý nghĩa, mục đích yêu cầu của việc chăm sóc bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa. Tuyên truyền qua các buổi chào cờ đầu tuần, qua bảng tin và các buổi sinh hoạt Đội, Sao để các em biết được ‎ nghĩa lịch sử và giá trị văn hóa của đình làng thôn Trì Xá...

Giới thiệu cho học sinh một số di tích lịch sử trên địa bàn huyện như: Đền Lảnh Giang xã Mộc Nam, Đình làng Lũng Xuyên, Nhà tưởng niệm Nguyễn Hữu Tiến người vẽ lá cờ Tổ quốc. Nhân dịp kỉ niệm 30/4 nhà trường cùng với Liên Đội đã tổ chức cho Ban chỉ huy Liên đội, cán sự lớp và 1 số HSG đi thăm quan Đền Lảnh Giang và nhà tưởng niệm Nguyễn Hữu Tiến. Qua đó giáo dục các em lòng tự hào về truyền thống cách mạng của quê hương, giúp các em có ý thức vươn lên trong học tập, giữ gìn và phát huy truyền thống cách mạng của cha ông.

5.2 Nhà trường có kế hoạch và tổ chức giáo dục truyền thống văn hoá dân tộc và tinh thần cách mạng một cách hiệu quả cho tất cả học sinh; phối hợp với chính quyền, đoàn thể và nhân dân địa phương phát huy giá trị của các di tích lịch sử, văn hoá và cách mạng cho cuộc sống cộng đồng ở địa phương và khách du lịch.

Có chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện hiệu quả, thiết thực công tác giáo dục văn hoá dân tộc và tinh thần cách mạng cho học sinh thông qua các hoạt động của đội theo chủ điểm từng tháng, các tiết chào cờ đầu tuần, các dịp kỷ niệm ngày lễ lớn trong năm học, bằng các hình thức như: mít tinh kỷ niệm, nói chuyện chuyên đề, thi văn nghệ về chủ đề Đảng, Bác; Anh bộ đội...

Phối hợp Hội đồng đội xã, hội Phụ nữ, hội Cựu chiến binh ... để tuyên truyền và giáo dục học sinh phát huy giá trị văn hóa, cách mạng ở địa phương.

Nội dung 5 đạt: 9,5 /10 điểm

Nội dung 6. Về tính sáng tạo trong việc chỉ đạo phong trào và mức độ tiến bộ của trường trong thời gian qua

6.1. Có sự sáng tạo trong việc tổ chức chỉ đạo phong trào thi đua

Nhà trường đã kiện toàn Ban Chỉ đạo, lập kế hoạch thực hiện, tổ chức phát động phong trào thi đua với các thành viên trong trường, Ban đại diện cha mẹ học sinh ngay từ ngày khai giảng năm học mới, triển khai thực hiện phong trào gắn kết với các cuộc vận động: 'Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh' và 'Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo'.

Tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác giáo dục học sinh, toàn trường không có học sinh hư, 100% học sinh thực hiện đầy đủ 5 nhiệm vụ của học sinh tiểu học và hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất.

Thông qua tiếp xúc, sinh hoạt với học sinh, họp phụ huynh, gặp gỡ trao đổi nhà trường đã chủ động ý kiến học sinh, cha mẹ học sinh đóng góp xây dựng về các hoạt động của nhà trường.

Chủ động tham mưu với địa phương, kết hợp chặt chẽ với các đoàn thể, các lực lượng trong và ngoài nhà trường để thực hiện các nội dung của phong trào và và hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động của nhà trường.

Qua mỗi đợt thi đua nhà trường đều làm tốt việc sơ kết thi đua, động viên khuyến khích tập thể, cá nhân tích cực. Do vậy, phong trào thi đua của nhà trường thực sự đã có những bước chuyển biến đạt được kết quả cao.

Nội dung 6.1 đạt: 5 /5 điểm.

6.2 Tiến bộ qua quá trình phấn đấu và qua các kỳ đánh giá

So với kết quả đạt được của năm học trước, năm học 2014 - 2015 nhà trường đã duy trì tốt các nội dung của phong trào, tập trung thực hiện nội dung học sinh tích cực có sự tiến bộ rõ rệt.

Nội dung 6.2 đạt: 9 điểm

Tổng 5 nội dung và mục 6.1 đạt 88,0 điểm

Tổng điểm 6 nội dung đạt: 97,0/100 điểm

PHẦN II: HỌC SINH TÍCH CỰC

* Công tác chỉ đạo:

Ngay từ đầu năm học, ban chỉ đạo phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực“ đã triển khai 5 tiêu chuẩn đánh giá học sinh tích cực đến từng đồng chí giáo viên. Chỉ đạo giáo viên hướng dẫn, theo dõi học sinh học tập, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, thiếu tự tin của học sinh. Từng lớp giáo viên đã tổ chức đánh giá học sinh 2 lần/ năm học theo 5 tiêu chí.

* Kết quả thống kê được từ các lớp như sau:

1. Tiêu chí 1: Học sinh đã hiểu 5 nội dung của phong trào thi đua. Mỗi học sinh đã có những cố gắng nhất định, mỗi học sinh đã làm được ít nhất 1 việc làm tốt được thầy cô và bạn bè công nhận.

. Tiêu chí 2: Học sinh đã biết tự chăm sóc sức khỏe cho bản thân, biết làm vệ sinh cá nhân như tắm gội, đánh răng trước khi đi ngủ và sau khi ăn; biết rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh,... Biết bảo vệ môi trường, chăm sóc cây hoa, lao động trực nhật lớp phù hợp với lứa tuổi, giữ gìn vệ sinh trường lớp sạch sẽ.

3.Tiêu chí 3: Học sinh có ý thức ham học hỏi, tự giác học tập và nhiều học sinh có phương pháp học tập tốt, biết vận dụng kiến thức đã học vào thực tế; biết tự chuẩn bị bài, chuẩn bị đồ dùng sách vở trước khi đến lớp, trong lớp học hăng hái phát biểu ý kiến và tự tin trình bày ý kiến của mình, đoàn kết giúp đỡ nhau cùng học tập tiến bộ.

4. Tiêu chí 4: Học sinh tích cực, tự giác tham gia phong trào văn nghệ, TDTT của nhà trường, của ngành và địa phương.

5. Tiêu chí 5: Học sinh có hành vi ứng xử văn hóa, không phân biệt kì thị với học sinh khuyết tật, học sinh nhiễm HIV. Học sinh biết yêu thương đoàn kết giúp đỡ nhau trong học tập và trong các hoạt động hàng ngày.

* Đánh giá học sinh tích cực tổng hợp như sau:

Tổng số học sinh xếp loại Tốt: 270 /361HS = 74,8%

Tổng số học sinh xếp loại Khá: 91 /361H S = 25,2%

KẾT LUẬN

Trên cơ sở những việc đã làm, những kết quả đã đạt được và những việc cần tiếp tục nghiên cứu thực hiện; Chúng tôi nhận thấy để phong trào thi đua“Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực' đạt hiệu quả đòi hỏi người lãnh đạo phải có nhận thức đúng đắn về yêu cầu, mục đích, ý nghĩa và nội dung của phong trào; xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, chi tiết phù hợp thực tế địa phương; làm tốt công tác tham mưu với các cấp ủy Đảng, Chính quyền, tuyên truyền với toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh và nhân dân hiểu và tạo điều kiện tốt nhất để thực hiện. Đồng thời coi trọng việc kiểm tra đánh giá đôn đốc, động viên khuyến khích giáo viên và học sinh tự giác thực hiện đạt hiệu quả cao các nội dung thi đua.

Tuy nhiên, để các nhà trường triển khai thực hiện nội dung của phong trào thi đua được tốt hơn, nhà trường đề nghị các cấp lãnh đạo quan tâm nhiều hơn nữa, tạo điều kiện hỗ trợ về kinh phí tăng cường về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện đại phục vụ tốt nhất cho các hoạt động giảng dạy, giáo dục học sinh trong trường học. Có kế hoạch và tổ chức cho các nhà trường đi thăm quan học tập kinh nghiệm những đơn vị có các phong trào tốt.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua“Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực“ trong năm học 2014 – 2015 của trường tiểu học A Châu Giang. Cùng với việc thực hiện các cuộc vận động do Bộ chính trị, ngành giáo dục, công đoàn giáo dục phát động, để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác giáo dục toàn diện cho học sinh, trường tiểu học A Châu Giang đã tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua với nhiều biện pháp tích cực, phù hợp do đó đã tạo sự chuyển biến đồng bộ, toàn diện về cơ sở vật chất cũng như các hoạt động giảng dạy, giáo dục toàn diện học sinh.

Xin trân trọng báo cáo và xin ý kiến của Ban chỉ đạo các cấp để giúp nhà trường tiếp tục thực hiện đạt hiệu quả cao hơn nữa phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong những năm học tiếp theo.

Xin trân trọng cảm ơn!

T/M BAN CHỈ ĐẠO

TRƯỞNG BAN

Tác giả: thchaugianga

Xem thêmVăn nghệ chào mừng khai giảng năm học 2017 - 2018
Hội thi HĐNGLL