tin tức-sự kiện

BIÊN BẢN HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG

BIÊN BẢN HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC 2017 - 2018

Căn cứThông tư số 41/2010/TT- BGD&ĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Điều lệ trường Tiểu học;

Căn cứ Thông tư 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20 / 7/ 2010 của Bộ GD&ĐT về việc “Ban hành điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên”;

Căn cứ công văn số 129/GD- GDTH ngày 7/11/2017 của Phòng GD&ĐT Duy Tiên về việc thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2017 - 2018;

Trường tiểu học A Châu Giang tiến hành Hội thi Giáo viên Giỏi cấp trường năm học 2017 - 2018 cụ thể như sau:

I. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian:

Hội thi diễn ra từ ngày 30/11/2017 đến hết ngày 08/12/2017

2. Địa điểm: Trường tiểu học A Châu Giang

II. THÀNH PHẦN

Hội đồng gồm có:

1. Bà Vũ Thị Minh Huệ - Hiệu trưởng - Trưởng ban tổ chức Hội thi.

2. Bà Lê Thị Thúy - Phó chủ tịch hội đồng thi – Phó trưởng ban.

3. Lê Thị Hương Thoa - Thư ký

4. Ban giám khảo Hội thi theo Quyết định số …/QĐ-THACG ngày 22/11/2017 của Trường tiểu học A Châu Giang về việc thành lập Ban giám khảo Hội thi GVDG cấp trường năm học 2017 - 2018.

III. NỘI DUNG:

  1. Công tác chuẩn bị cho Hội thi GV giỏi cấp trường

*Vào lúc 10h 00 phút ngày 23/11/2017

- Bà Vũ Thị Minh Huệ - Hiệu trưởng - Trưởng ban tổ chức - thông qua các quyết định (có văn bản kèm theo)

- Thông qua lịch thi giảng.

- Danh sách giáo viên tham gia Hội giảng (có văn bản kèm theo)

- Thông qua kế hoạch Hội giảng giáo viên dạy giỏi cấp trường 2017 - 2018 (có văn bản kèm theo).

+ Mỗi giáo viên giảng dạy 2 tiết, trong đó 1 tiết tự chọn và 1 tiết bốc thăm.

+ Đề thi kiểm tra năng lực được trưởng Ban tổ chức duyệt và bí mật.

+ Ngày thi kiểm tra năng lực lúc 7giờ 30 phút ngày 30/11/2017 tại phòng Hội đồng trường tiểu học A Châu Giang.

- Tiến hành dạy các tiết từ ngày 01/12/2017 đến ngày 08/12/2017.

2. Tiến hành Hội thi

Ngày 30/11/2017

- Tại phòng Hội đồng trường tiểu học A Châu Giang tổ chức thi kiểm tra năng lực cho giáo viên tham gia Hội giảng cấp trường năm học 2017 - 2018

- Các giám khảo tiến chấm bài kiểm tra năng lực.

- Kết quả 15/15 giáo viên đạt điểm từ trung bình.

- Giáo viên tham dự hội thi giáo viên giỏi cấp trường có sáng kiến kinh nghiệm.

Ngày 01/12/2017 đến ngày 08/12/2017 giáo viên dạy thực hành các tiết tự chọn và bố thăm.

Kết quả cụ thể ( Có danh sách làm kèm theo)

+ Tổng số GV dự thi: 15/20 = 75%

+ Tổng số tiết xếp loại Giỏi: 20/30 =66,7%

+Tổng số tiết xếp loại Khá: 10/30 =33,3%

+ Số GV đạt Giáo viên giỏi cấp trường: 10/20 = 50%

3. Diễn biến bất thường: Không

4. Kiến nghị - đề xuất: Không

Biên bản kết thúc vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 08/12/ 2017

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

HIỆU TRƯỞNG

Vũ Thị Minh Huệ

CÁC THÀNH VIÊN

THƯ KÝ

Lê Thị Hương Thoa


Tác giả: thchaugianga

Xem thêmVăn nghệ chào mừng khai giảng năm học 2017 - 2018
Hội thi HĐNGLL