tin tức-sự kiện

Kế hoạch năm hoc 2015 - 2016

PHÒNG GD&ĐT DUY TIÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC A CHÂU GIANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

Châu Giang, ngày 11 tháng 9 năm 2015

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2015 - 2016

A. Những căn cứ để xây dựng kế hoạch.

- Căn cứ vào Điều lệ trường Tiểu học 2010;

- Căn cứ Chỉ thị 3131/CT- BGDĐT, ngày 28 /8/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục Mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2015- 2016;

- Căn cứ Công văn số 4323/BGDĐT- GDTH ngày 25/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn nhiệm vụ GDTH năm học 2015- 2016;

- Căn cứ hướng dẫn của Phòng GD&ĐT Duy Tiên về thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 – 2016 đối với cấp Tiểu học;

- Căn cứ Công văn số 1113/SGDĐT – GDTH, ngày 01 tháng 9 năm 2015 của Sở GD & ĐT tỉnh Hà Nam hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Tiểu học năm học 2015 – 2016;

- Căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 - 2015 và tình hình thực tế của địa phương năm học 2015 - 2016 trường Tiểu học A Châu Giang xây dựng kế hoạch năm học 2015 - 2016 như sau:

B. Đặc điểm tình hình.

1. Thuận lợi:

- Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Phòng GD&ĐT Duy Tiên; của Đảng uỷ- HĐND- UBND; sự phối kết hợp chặt chẽ của các tổ chức ban ngành, các đoàn thể trong xã.

- Trường đạt chuẩn Quốc Gia mức độ II. Cơ sở vật chất; trang thiết bị phục vụ cho dạy học ngày một hoàn thiện; công tác xã hội hoá giáo dục ở địa phương ngày càng được sự ủng hộ tích cực của cha mẹ học sinh.

- Đội ngũ giáo viên 100% đạt chuẩn và trên chuẩn, đoàn kết giúp đỡ nhau trong mọi lĩnh vực công tác.

- Học sinh ngoan, có ý thức tự giác trong học tập và tham gia các hoạt động đạt kết quả cao.

2. Khó khăn:

- Cán bộ quản lý thiếu kinh nghiệm trong công tác quản lý trường học.

- Một số học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, từ đó ảnh hưởng đến chất lượng học tập.

- Còn một số cha mẹ học sinh đi làm ăn xa gửi con cho ông bà ở nhà chưa quan tâm đến con em mình còn phó mặc cho nhà trường.

A. NHIỆM VỤ CHUNG

- Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phát huy hiệu quả, tiếp tục thực hiện nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành phù hợp điều kiện thực tế địa phương.

- Tiếp tục chỉ đạo việc quản lí, tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng và định hướng phát triển năng lực học sinh; điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp đặc điểm tâm sinh lí học sinh Tiểu học. Tăng cường giáo dục đạo đức, giáo dục kĩ năng sống. Chỉ đạo triển khai hiệu quả mô hình trường Tiểu học mới, mở rộng áp dụng tại các trường có điều kiện; đổi mới phương pháp dạy, phương pháp học và thực hiện tốt Thông tư 30/2014/TT- BGDĐT ngày 28/8/2014 về quy định đánh giá học sinh Tiểu học. Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; tăng cường Tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số, dạy học tốt Tiếng Việt lớp 1 - Công nghệ giáo dục; bảo đảm các điều kiện và triển khai dạy học ngoại ngữ theo chương trình mới; duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi mức độ II; đẩy mạnh xây dựng trường chuẩn quốc gia và tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.

Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lí, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục; đề cao trách nhiệm, khuyến khích sự sáng tạo của giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lí.

Tác giả: thchaugianga

Xem thêmVăn nghệ chào mừng khai giảng năm học 2017 - 2018
Hội thi HĐNGLL